Právnická fakulta

 

Článek

Autoři Odkaz na článek

 Medzinárodnoprávne otázniky nad mechanizmami ochrany ľudských práv v Afrike

 

Martin Faix  http://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_37.pdf