Cyrilometodějská teologická fakulta

Článek

Autoři Odkaz na článek
Swinburne's A Priori Case
from Perfect Love for the Trinity:
A Reconstruction and the Obstacle of All-Perfection

                                                                                                                                                                     

     

Vohánka Vlastimil

                                     

academia edu