Úvodní stránka

"Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci"

 

Tento projekt je zaměřený na systémovou celouniverzitní podporu vytváření excelentních týmů výzkumu a vývoje. Toho bude dosaženo prostřednictvím dvou ústředních aktivit:

  1. 1. uplatnění absolventů doktorských studijních programů a jejich následného kariérního rozvoje. V rámci projektu vznikne 57 iniciačních postdoktorských pozic napříč téměř všemi fakultami Univerzity Palackého v Olomouci. Konkrétně jsou zapojeny: Přírodovědecká fakulta, Lékařská fakulta, Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická fakulta a Fakulta tělesné kultury.
  2. 2. realizace vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Tyto aktivity budou realizovány v rámci klíčových aktivit projektu. Jedná se o vzdělávací akce (přednášky, semináře, workshopy a konference), vznik publikací a dalších výstupů výzkumné a tvůrčí činnosti. Vzdělávací aktivity projektu budou určeny pro cílové skupiny projektu, jimiž jsou studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt je svým charakterem multidisciplinární, podporuje internacionalizaci a intersektorální mobilitu.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.