Projektový servis UP

  >  Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání

Postoje, motivace, chování a výsledky žáků na prvním stupni základní školy v návaznosti na preprimární vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016365

 

V rámci projektu bude realizována výzkumná studie posuzující souvislosti preprimární přípravy na chování, postoje, motivaci a školní výsledky dítěte v prvních dvou letech primárního vzdělávání, při zohlednění různých typů předškolního vzdělávání a vybraných sociodemografických faktorů. 
Na základě zjištěných dat budou v teoretické rovině formulována doporučení k dalším opatřením vzdělávací politiky v dané problematice a v aplikační rovině podpořeno zkvalitňování práce předškolních pedagogů.
 
 
Cíl projektu:
 

Projekt naplňuje globální cíl prioritní osy 3 OPVVV: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím realizace longitudinálního výzkumného šetření prozkoumat a ověřit existenci předpokládaných vztahů mezi objektivními charakteristikami popisujícími průběh preprimárního vzdělávání vybraného vzorku dětí, jako je časová charakteristika docházky (tzn. reálná docházka do mateřské školy, délka jejího celkového absolvování), postoji, výsledky a chováním předškolních dětí a postoji, motivací, chováním a pozdějšími vzdělávacími výsledky žáků na 1. stupni ZŠ (1. a 2. třída). Existence předpokládaných vztahů bude prokázána na základě vybraných sociodemografických a pedagogicko-psychologických proměnných, jež se mohou významně podílet na úspěšném zvládání požadavků školy u dítěte v mladším školním věku (1. a 2. třída) a komparována v kontextu různých typů MŠ (MŠ běžného typu, alternativní MŠ a MŠ s alternativními a inovativními prvky).

 

Jedním z dalších cílů projektu je také zhodnocení stávajícího způsobu realizace preprimární pedagogicko-psychologické diagnostiky v různých typech předškolního vzdělávání a vzhledem ke sledovaným indikátorům (postoje, chování, výsledky dětí).

 

Projekt v některých dílčích aspektech navazuje na výzkumný projekt GAČR 406/09/0206, realizovaný v letech 2009-2012, který byl zaměřen na aktuální stav připravenosti dětí pro vstup do školy v kontextu současného kurikula.

Snahou výzkumného týmu předkládaného projektu je navázat na dílčí výsledky realizovaného výzkumu a v novém projektu, na základě prospektivního longitudinálního výzkumu, prozkoumat a porovnat faktory dopadu různých typů preprimárního vzdělávání na pozdější výsledky, motivace, chování a postoje žáků v průběhu prvního stupně ZŠ.

 

Hlavní závěry a doporučení budou představeny v závěrečné výzkumné zprávě.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem