Projektový servis UP

  >  Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030

 

Podpoříme děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a jejich vrstevníky v oblasti společného vzdělávání. Zabezpečíme implementaci relevantních mezinárodních standardů v oblasti pohybové gramotnosti do českého školství. Vytvoříme vhodné a inovativní proinkluzivní postupy ve školní tělesné výchově i mimoškolních činnostech zaměřených na pohybové programy. Dáme šanci žákům se SVP stejného rozvoje jako jejich vrstevníkům v oblasti zdravého životního stylu.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je podpořit rovný přístup ke vzdělávání v oblasti pohybové gramotnosti a zdravého životního stylu v prostředí škol, školských organizací i mimoškolních aktivit. Prostřednictvím odborných konzultací a zřízením center kolegiální podpory rozvineme kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Inovujeme stávající systém individuální integrace v běžných školách rozšířením současného systém poradenských služeb pro zařazování žáků se SVP, zařazením jednotného postupy a metodiky práce v inkluzivní tělesné výchově (ITV), implementací systému peer tutoringu do školní TV. Prostřednictvím systematické podpory vytvoříme podmínky pro osobnostně-sociální rozvoj všech žáků a maximalizujeme pozitivní přijetí žáků se SVP skupinou vrstevníků. Rozšíříme nabídku služeb, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů pro TV, případně další předměty s pohybovým obsahem. Podpoříme však i další socializačně orientované činnosti jako jsou školní kurzy, výlety, exkurze, tábory. Budeme aktivně působit v oblasti strategických a normativních rozhodnutí státní samosprávy.
Vydáme metodické materiály různých forem (knihy, metodické listy, DVD, elektronické formuláře - ve společné edici tzv. "resource pack"). Realizujeme jednodenní vzdělávací programy s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a žákům se SVP. Zintenzivníme systém seminářů a konferencí zaměřených na APA, a tím podpoříme vytvořenou platformu pro sdílení zkušeností pedagogických pracovníků. Vydáme časopis pro sdílení zkušeností z praxe v ČR i zahraničí. Prostřednictvím již existujícího webového rozhraní zefektivníme sdílení zkušeností rodičů a pedagogů; rozšíříme elektronické poradenství (typu internet poradna); zavěsíme metodické materiály a odkazy na ně.
Zmapujeme podmínky a vytvoříme metodiky pro diagnostiku proinkluzivního prostředí ve vztahu ke zdravému životnímu stylu.

 

 

 


Kalendář

<<březen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem