Projektový servis UP

  >  Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zvládání projevů problémového chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně zvládneme problémové chování

Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve zvládání projevů problémového chování a k ochraně duševního zdraví aneb Společně zvládneme problémové chování

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016799

 

Projekt posílí kompetence pracovníků škol a školských zařízení, především učitelů a školních psychologů, ale i přímo žáků s psychickými obtížemi v rámci ochrany jejich duševního zdraví ve vazbě na zvládání projevů problémového chování, a předcházení institucionální výchově. Vzniknou dlouhodobé tréninkové a intervenční aktivity, podpůrné metodické materiály, včetně AV simulačních videí, sdíleny budou zkušenosti a "dobrá praxe" formou mentoringu a supervidovaných multioborových setkávání.

 

Cíl projektu:

Záměrem je cílené a provázané posílení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblastech týkajících se zvládání problémového chování dětí a žáků v přímé závislosti na adekvátní reflexi identifikovaných a intervenovaných dílčích prvků v pedagogickém prostředí nepřijatelného chování.
Posílené kompetence budou opřeny o osvojení či rozšíření nových osobnostních kompetencí významných pro ochranu duševního zdraví jimi edukovaných dětí a žáků, zvláště těch s psychickými obtížemi či přímo s již získanou psychiatrickou diagnózou. Součástí bude přímý nácvik identifikace primárních i sekundárních fyzických i psychických markerů ohrožení duševního zdraví žáků (jak těch s problémovým chováním, tak jejich spolužáků bez těchto obtíží) na bázi subjektivní i objektivní identifikace.
Rozvojem, posílením i upevňováním znalostí a dovedností pedagogů v této oblasti by měly být ovlivněny jejich přístupy k dětem s projevy problémového chování. Specifická pozornost bude věnována pracovníkům školských poradenských pracovišť (speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog).
Vytvořena bude metodická podpora dvou dlouhodobých tréninkových programů (jeden v rozsahu 120hodin, jeden v rozsahu 40 hodin), přímo bude podpořeno vzájemné sdílení zkušeností na podkladu dobré (ale i neúspěšné) praxe, vytvořeny budou simulované exhibiční video-samply (10 videí) s vybranými konkrétními situacemi umožňujícími identifikaci i řešení problémových ohrožujících situací, které budou využity jako dílčí podpora v obou tréninkových programech.
Samostatný intervenční program bude zaměřen přímo na skupinu žáků s problémovým chováním a emocemi v min. rozsahu 40 hodin, se kterými budou pracovat speciální pedagogové a psychologové ze škol prostřednictvím specifického preventivně zaměřeného průběžného výcviku a mentoringu.
 
 
 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem