Projektový servis UP

  >  PdF_M4_8

PdF_M4_8

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (PdF_8)

Vysílající pracoviště: Pedagogická fakulta

Místo mobility: Slovensko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 08-10/2022

Úvazek: 0,65

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Výzkum v rámci mobility bude zaměřen na kvalitativní a kvantitativní analýzu rozvoje výzkumných kapacit (zejména začínajících učitelů) evropských univerzit, budování výzkumných center s potenciálem využití budoucích výzkumných pracovníků. Zaměření mobility vychází z klíčových výzev v oblastech změn a zvyšování potenciálu výzkumné kvality institucí v oblasti společenských věd pro netechnické inovace. Tyto výzvy jsou vyústěním současného stavu ve společenskovědní oblasti výzkumných konsorcií a propojeny jsou s problematikou jen velmi malého využití možností (personální, finanční, apod.), které poskytuje EU v oblasti vědy a výzkumu. Daný stav je odrazem téměř minimální efektivity zejména z pohledu vytvoření kvalitních výzkumných pracovišť (např. RC Research Infrastructure), jejich zhotovení (viz. Např. Indikátory 20110 Míra úspěšnosti účastníků z ČR v mezinárodních výzkumných programech, 20214 podíl odborných publikací (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků, 20300 Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje), z pohledu moderních a aktuálních trendů v oblasti jiných vědních oborů a adaptací na konkurenční prostředí a kooperaci v rámci daných výzkumných infrastruktur zemí V4. Implementace lidských zdrojů (ve významu infrastruktur výzkumných center) vychází ze synergického kooperovaní nejen v oblasti univerzitního výzkumu a komercializace, ale i reflektování kvalitních moderních studijních programů (indikátor 52701). Aspekt inovací je nesporně motivačním prvkem, který hýbe ostatními proměnnými na trhu práce v oblasti výzkumu. V rámci využitelnosti lidských zdrojů a jejich rozvoje se však jedná nejen o management výzkumného centra, ale hlavně o kvalitní přípravu výzkumných pracovníků z velkým podílem studentů doktorského studia na VŠ. Základem mobility je zdokonalení schopností v oblastech vzdělávání, vědecké přípravy, evaluace procesu výsledků výzkumné práce a transferu vědeckých výstupů do komerční podoby.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 70 000 Kč (hrubá mzda)

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martina.novotna@upol.cz nejpozději 23.5.2022.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem