Projektový servis UP

  >  PdF_M3_5

PdF_M3_5

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PdF_5)

Vysílající pracoviště: Pedagogická fakulta

Místo mobility: Velká Británie

Doba trvání: 9 měsíců

Termín: 09/2020-05/2021

Úvazek: 0,5

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

 

Zaměření mobility je směrováno do oblasti rozvoje výzkumných kapacit univerzitního prostředí. Je v souladu s akutní potřebou vzdělávací soustavy, ad hoc generační proluce a genesi v oblasti vědy a výzkumu, která otevírá sociální a ekonomické rozdílnosti v oblastech podpory vysokoškolského vzdělávání a přípravy, přirozeného rozvoje inovačního přístupu v propojitelnosti výstupu v akademické oblasti implementace lidských zdrojů do současných podmínek aplikovaného univerzitního výzkumu a nutné synergie v oblasti komercionalizace výsledků výzkumu. Mobilita reflektuje současné výzvy pracovního trhu 21. století, kariérní rozvoj a potřebu polidštění jak formy vzdělávání, tak lidských zdrojů jako takových. To přináší nároky na jazykovou úroveň v oblasti kompetencí, dále systematickou aplikovatelnost a znalost teoretických poznatků, které je nutné funkčně rozvíjet i v oblasti praktického přístupu. Tyto parametry budou rozpracovány ve spolupráci s univerzitním mezinárodním týmem UCL & LMU, který disponuje centrem pro inovace ve vzdělávání. Mimo jiné i nutnosti soustředit tyto potenciální prvky do rozvoje metodiky a nenásilné komercionalizace interpretovaných výsledků v oblasti mezinárodní úrovně vědy.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 52 320 Kč

Požadavky na uchazeče:

  1. fáze
  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

  1. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.


Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu dana.jurkova@upol.cz nejpozději do 9.4.2020.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem