Projektový servis UP

  >  PdF_M3_4

PdF_M3_4

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (PdF_4)

Vysílající pracoviště: Pedagogická fakulta UP

Místo mobility: Irsko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 01-03/2022

Úvazek: 0,65

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita se zaměří na literárně-kulturní historii, konkrétně na srovnání vybraných autorů a děl britské židovské literatury a irské literatury. Jejím teoretickým východiskem bude zobrazení příslušníků daných etnických a národnostních skupin v rámci vývoje hlavního proudu britské literatury, která často odráží stereotypy plynoucí z konfliktů zapříčiněných historickými událostmi a kulturními a náboženskými rozdíly. Hlavním zaměřením pak bude jednak reakce britských židovských a irských autorů na negativní zobrazení židů a Irů v britské literární tradici, jednak nastínění paralel mezi britskou židovskou a irskou literaturou napříč dvacátým stoletím až po současnost. Klíčovým se zde jeví srovnání pojetí humoru v židovské a irské kultuře, které bývá v obou případech charakterizováno jako humor skrze slzy (např. L. F. Nilsen 1997). Dalším dílčím tématem je analýza výskytu židovských postav v irské literatuře a naopak; vedlejší postavy irského původu se objevují např. v románech Howarda Jacobsona, který v roce 2010 obdržel prestižní Bookerovu cenu. Téma je aktuální vzhledem ke zprávám v médiích o narůstající frekvenci projevů antisemitismu ve Spojeném království a komplikovanému historickému vývoji pozice Irska ve vztahu k Velké Británii. V současné době odborná literatura často přirovnává literaturu irské a židovské diaspory k postkoloniální literatuře (např. Scanlon a Kumar 2018; Cheyette 2013) a rovněž Irsko bývá nazýváno historicky první britskou kolonií. Výzkum se tedy zaměří na analýzu vybraných literárních textů prostřednictvím aktuálních teoretických přístupů. Výzkumná komparace a zaměření analýzy výzkumu v kontextu aktuálních teoretických přístupů a reflexe globálních interkulturních hrozeb může přispět k řešení kulturních, historických a společenských témat, především v oblasti židovské tematiky.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 65.000 Kč (hrubá mzda)

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martina.novotna@upol.cz nejpozději 11.11.2021

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem