Projektový servis UP

  >  MZE - Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023, Program ZEMĚ II

MZE - Vyhlášení 1. veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2023, Program ZEMĚ II

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo na začátku června roku 2023 podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II“ (dále jen „Program ZEMĚ II“) s počátkem řešení projektů v březnu v roce 2024.

 

Pro klíčovou oblast Bioekonomika jsou stanovena témata:

 

 • Vyhodnocení a monitoring udržitelného hospodaření s organickou hmotou v orné půdě v rámci nového opatření I. pilíře - celofaremní ekoplatby
 • Řešení dopadů územní ochrany přírody na hospodaření vlastníků lesů a dřevozpracující sektor
 • Kontrola shodnosti a ověřování původu reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci kontrolního systému při jeho uvádění do oběhu na základě analýz DNA
 • Optimalizace kontrolních plánů, včetně optimalizace plánu odběru vzorků, založená na informacích o spotřebním koši a analýze rizika a za pomoci vytvořeného modelu
 • Uplatnění místní produkce a bioprodukce a rozvoj udržitelného veřejného stravování

 

Pro klíčovou oblast Smart zemědělství jsou stanovena témata:

 

 • Vymezení specifických oblastí zemědělství pro zajištění udržitelného rozvoje území
 • Dvojí využití půdy k zemědělské výrobě a výrobě elektřiny – Agrovoltaika
 • Vývoj a inovace nástrojů pro omezování výskytu škodlivých organismů v množitelském materiálu drobného ovoce
 • Metody integrované ochrany rostlin v oblasti pěstování zeleniny se zaměřením na měnící se spektrum účinných látek
 • Racionalizace využívání zemědělské půdy pomocí metod vycházejících z principů precizního zemědělství jako prostředek pro naplňování cílů strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli"
 • Využití dat z více zdrojů pro šlechtění a management organismů s hospodářským využitím v zemědělství s využitím moderních postupů zpracování dat s návazností na genomický odhad plemenných hodnot
 • Sestavení vhodného designu alternativního ustájení pro nahrazení klecových technologií v porodnách prasnic při současném zachování životaschopnosti selat
 • Vyvinutí a zavedení metodiky na testování a hodnocení úrovně rezistence / tolerance odrůd cukrovky k virovým žloutenkám
 • Vyhledávání genetických zdrojů protivirové resistence hospodářských zvířat pro šlechtitelské nebo biotechnologické využití
 • Standardizovaná metodika pro interpretaci výsledků mikrobiologických analýz piva

 

Pro klíčovou oblast Globální změny v biosféře jsou stanovena témata:

 

 • Uhlíkové zemědělství a stanovení a úspory emisí skleníkových plynů ze zemědělské výroby
 • Produkce znečišťujících látek a emisí u monogastrických zvířat při zkrmování alternativních zdrojů proteinu
 • Půdoochranná technologie pro mák setý uplatňovaná v rámci standardu DZES 5
 • Strategie k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb
 • Vyhodnocení možností posílit zásobování obyvatel pitnou vodou propojením skupinových vodovodů a vodárenských soustav jako adaptační opatření na změnu klimatu
 • Predikce dopadů probíhající klimatické změny na Lesnicko-typologický klasifikační systém a předpokládaný vývoj lesních vegetačních stupňů s vyhodnocením vlivu mezo a mikroklimatu a návrhy úprav typologického systému
 • Hodnocení dopadů výskytu, šíření a návrhy efektivních postupů eradikace nepůvodních druhů živočichů, vyžadujících regulaci v ČR

 

Harmonogram veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích Programu ZEMĚ II

 

Aktivita

Datum

Vyhlášení veřejné soutěže

 7. června 2023

Začátek soutěžní lhůty

 8. června 2023

Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů

 26. července 2023 v 16:29:59

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče

 26. července 2023 v 23:59:59

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže

 do 17. ledna 2024

 

Čestná prohlášení budou za UPOL zaslána. Veškeré podklady k odeslání datovou schránkou, prosím, dodejte na ludmila.hrabakova@upol.cz do 25. 7. 2023.

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné zajistit odpovídající spolupráci UPOL při podávání návrhu projektu. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

 

 

________________________________________

 

Informační semináře pro uchazeče

V souvislosti s plánovaným termínem vyhlášení veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024–2032, ZEMĚ II, 7. června 2023, je naplánován termín semináře pro uchazeče o podporu.

Informační semináře se uskuteční:

 

 • 20. června 2023 od 10:00 hod. v kampusu Mendelovy univerzity v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, v místnosti A01 (budova A). V tomto termínu je počet účastníků omezen na 180 lidí.

Pro účast na semináři se přihlaste přes online formulář.

Účast na seminářích je zdarma.

 

Cílem seminářů je zejména seznámit uchazeče o podporu na projekty vědy a výzkumu s počátkem řešení od roku 2024 s pravidly poskytovatele (MZe) platnými dle Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž vyhlášenou v roce 2023, budou představena výzkumná témata a budou poskytnuty praktické informace, které uchazeči mohou využít při podávání návrhů projektů prostřednictvím Informačního systému TA ČR ISTA. Prostor bude věnován také Vašim dotazům.

 

Veškeré informace najdete také pod tímto odkazem.

 

Zdroj: https://eagri.cz/

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem