Projektový servis UP

  >  Můj dům, můj hrad – středověká panská sídla na střední Moravě

Můj dům, můj hrad – středověká panská sídla na střední Moravě

Číslo projektu: DH23P03OVV071

Hlavní řešitel: prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.

Doba realizace: 1.3.2023 – 31.12.2027

Oficiální stránky projektu: https://mujdummujhrad.upol.cz/

 

Projekt sleduje tři hlavní cíle. Prvním je moderní dokumentace a deskripce méně známých panských sídel na území střední Moravy. Pod pojmem moderní dokumentace a deskripce rozumíme důkladnou dokumentaci viditelných i podpovrchových reliktů, nedestruktivní archeologickou prospekci se zapojením geofyzikálního měření, tvorbu fotogrammetrických modelů a 3D rekonstrukci reprezentativních objektů. Druhým cílem je zevrubně analyzovat dostupné informace, jakými jsou mapy, plány, archivní materiály, výsledky stavebně-historických průzkumů a archeologických výzkumů. Posledním cílem projektu je veškeré poznatky publikovat a prezentovat formou výstavy s kritickým katalogem, webovým portálem s interaktivními tematickými mapami a specializovanou veřejnou databází s možnosti filtrování a vyhledávání informací. Těmito výstupy má být zajištěn dopad výsledků projektu v aplikační sféře.

 

Cíle projektu:

  1. Moderním způsobem zdokumentovat a popsat zejména méně známé objekty na sledovaném území – fotogrammetrie, 3D rekonstrukce, geofyzikální měření, archeologická prospekce.
  2. Kriticky analyzovat dostupné informace, mapy, plány a archivní materiály o panských sídlech na sledovaném území – archivní a historický výzkum.
  3. Formou výstavy s kritickým katalogem, webu s interaktivními mapami a specializovanou veřejnou databází prezentovat výsledky projektu a zajistit jejich dopad v aplikační sféře (ověřit průběžnou analýzou využívání výsledků).

 

Aktivity projektu:

 

Etapa 1: rok 2023

Cíl etapy 1: Průzkum lokalit na zájmovém území a jejich základní dokumentace. Rozbor

kompletní pramenné základny. Příprava pracovní verze veřejné databáze – příprava

podkladů. Příprava pracovní verze interaktivní mapy – příprava podkladů.

 

Etapa 2: rok 2024

Cíl etapy 2: Průzkum lokalit na zájmovém území a jejich základní dokumentace. Rozbor

kompletní pramenné základny. Archeologický výzkum – průzkum a geofyzikální měření.

Historický a archivní výzkum – detailní analýza vybraných objektů. Pracovní verze

interaktivních map – základní testování, pracovní verze veřejné databáze - základní

testování.

 

Etapa 3: rok 2025

Cíl etapy 3: Archeologický výzkum – archeologický a geofyzikální průzkum. Historický a

archivní výzkum – detailní informace. Interaktivní mapy – tvorba rozšířené pracovní verze.

Veřejná databáze – tvorba rozšířené pracovní verze. Výstava s kritickým katalogem -

příprava podkladů pro výstavu a textů do katalogu. Tvorba rukopisů odborných článků.


Etapa 4: rok 2026

Cíl etapy 4: Dokumentace objektů – fotografická dokumentace, tvorba 3D modelů a

fotogrammetrie. Interaktivní mapy – tvorba a příprava finální verze. Veřejná databáze -

tvorba a příprava finální verze. Výstava s kritickým katalogem – příprava podkladů pro

výstavu. Rukopisy textů kritického katalogu. Zaslání rukopisů odborných článků redakcím.

 

Etapa 5: rok 2027

Cíl etapy 5: Interaktivní mapy: testování finální verze a publikace výsledku. Veřejná

databáze: testování finální verze a publikace výsledku. Výstava s kritickým katalogem -

dokončení podkladů pro výstavu, realizace výstavy, publikace kritického katalogu. Odborné

články – zapracování připomínek oponentů, otištění. Uspořádání odborné konference.

 

 

Výstupy projektu:

 

Aplikační výsledky

S – specializovaná veřejná databáze

      1

Ekrit - uspořádání výstavy s kritickým katalogem

      1

Nimap – interaktivní specializovaná mapa s odborným obsahem

      3

Aplikační výsledky celkem

      5

Publikační výsledky

B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám)

      1

Jimp - původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“)

      1

JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter

      1

Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin

      4

M - uspořádání konference

      1

Publikační výsledky celkem

      8

Výsledky za projekt celkem

     13

 

 

Tento projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem