Projektový servis UP

  >  MŠMT Výzva 8J24AT - ČESKO-RAKOUSKO

MŠMT Výzva 8J24AT - ČESKO-RAKOUSKO

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na podporu bilaterálních projektů výzkumu, vývoje a inovací Česko – Rakousko v aktivitě Podpora mobility výzkumných pracovníků a pracovnic v rámci mezinárodní spolupráce ve VaVaI (kód IS VaVaI: 8J; dále jen „aktivita Mobility“), a to s dobou řešení 2024-2025
(dále jen „Výzva 8J24AT“).

 

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

 

Poskytovatelé z partnerských zemí, tj. Česká republika – poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v programu: aktivita Mobility – 8J a Rakouská republika – poskytovatel Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (dále jen „BMBWF“) ve spolupráci s Österreichische Austauschdienst v programu: WTZ – Wissenschaftlich-Technische Zusammenarbeit, rozhodli v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008 o společném vyhlášení výzvy k podání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2024–2025. 

 

Věcným zaměřením Výzvy 8J24AT je poskytnutí národní finanční podpory českému subjektu, který sestavil bilaterální mezinárodní partnerství, a podal návrh výzkumného projektu určeného zaměření a v určené kategorii výzkumu.

 

Výše finančních prostředků určená na realizaci výzvy 8J24AT činí 3 000 000 Kč.

 

VÝŠE DOTACE: je udána maximální celková výše dotace 200 000 Kč na projekt a současně maximální výše dotace 100 000 Kč na kalendářní rok. Tyto dva limity nesmí být v žádosti překročeny.

 

Výzva 8J24AT je realizací této společné výzvy na české straně. Současně s Výzvou 8J24AT v České republice provádí analogický výběr poskytovatel BMBWF. Zahraniční partner českého žadatele se účastní výběru projektu v Rakousku, a to podle pravidel rakouského poskytovatele.

 

Lhůta MŠMT pro podání žádostí o poskytnutí dotace ve Výzvě 8J24AT končí dne 16. května 2023.

 

Podklady k zaslání datovou schránkou je třeba dodat na: ludmila.hrabakova@upol.cz do 12. května 2023, tedy s dostatečným předstihem k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na projektovou žádost.

 

Více k výzvě v odkazech níže.

 

VÝZVA 8J24AT, soubor typu pdf, (236,15 kB)

Příloha I. Výzvy 8J24AT - Formulář ŽÁDOSTI, soubor typu docx, (90,24 kB)

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Evu Richterovou.

 

 

Mgr. Eva Richterová

eva.richterova@upol.cz
tel.: 585 631 454

mobil: 734 763 491


Těšíme se na spolupráci.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem