Projektový servis UP

  >  Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie

Modernizace doktorského studijního programu Kulturní antropologie

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002315

 

Projekt spočívá v modernizaci doktorského studijního programu Kulturní antropologie. Stávající studijní program bude reakreditován v modernizované podobě s cílem zvýšení kvality profilu absolventa a rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu v souladu s "Národní RIS3 strategií", strategií Univerzity Palackého, s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu. Výsledkem projektu bude implementace modernizovaného doktorského studijního programu, zaměřeného zvláště na praxi studentů.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je příprava a implementace modernizovaného programu doktorského studia Kulturní antropologie na Univerzitě Palackého v souladu s principy "Národní RIS3 strategie", s ohledem na rozvoj znalostní domény "Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace" dle "Národní RIS3 strategie". Cílem je příprava akreditačního spisu modernizovaného studia, což povede k prodloužení platnosti akreditace v upravené a zkvalitněné podobě. Hlavní cíl projektu, příprava a implementace modernizované akreditace, s sebou nese dva dílčí cíle:
1) dosažení kvalitativních změn v profilu absolventa s ohledem na lepší uplatnění absolventů v praxi;
2) změny zvyšující kvalitu absolventů doktorského studia prostřednictvím rozšíření praxe studentů v profilujících předmětech studijního plánu.
Dosažení těchto cílů povede k rozvoji odborných dovedností absolventů jako špičkových vědeckovýzkumných pracovníků a povede ke zlepšení možností uplatnění absolventů doktorského studia v praxi. Realizace projektu naplní i další cíle, např. dovolí rozvoj spolupráce týmu školitelů a vědeckovýzkumných pracovníků na domácí i mezinárodní úrovni, které je bezprostředně spojeno s úspěšným vzděláváním doktorandů jako odborníků v oblasti kulturní antropologie. Doktorské studium Kulturní antropologie je na Univerzitě Palackého novým programem, který je nezbytné ihned systematicky upravovat tak, aby byl rozvíjen v souladu s principy "Národní RIS3 strategie". Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro rozvoj aplikačního potenciálu znalostní domény "Společenskovědní znalosti pro netechnické inovace" dle "Národní RIS3 strategie" v národním i regionálním měřítku. K tomu povedou i další činnosti plánované v rámci projektu, např. příprava a realizace odborných pracovních seminářů pro členy realizačního týmu, příprava podrobné specifikace kurikula modernizovaného studia, příprava studijních opor spojených s teoreticko-metodologickou profilací studia, či stáže odborníků ze zahraničí a z praxe.

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem