Projektový servis UP

  >  Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc - Holice

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295

 

Projekt řeší problémy spojené s nedostatečnými kapacitními, prostorovými, materiálními a infrastrukturními možnostmi pro zajištění plánované výuky v oblastech biologie a ekologie, chemie

(biochemie) a fyziky (biofyzika) modernizací a dobudováním stávající výukové infrastruktury v objektu 47 v kampusu PřF UP Olomouc- Holice, ve které probíhá současná výuka v daných oblastech.

 Stávající infrastrukturní vybavení nedosahuje úrovně soudobého světového univerzitního standardu, kdy chybí především prostory pro projektově orientovanou výuku, pro výuku odborných předmětů v cizím jazyce a praktickou výuku, a dále poloformální a neformální prostory pro operativní pracovní skupiny studentů, pro samostatnou práci jednotlivých studentů, pro krátkodobá setkávání studentů (i vyučujících) v rámci co-workingu a pro případné individuální studium nad rámec rozvrhových akcí. Vedle výše popsaných nedostatků stávající prostory svým funkčním uspořádáním, úrovní vybavení ani

estetickým řešením nevytvářejí motivující prostředí pro uchazeče o studium ani pro stávající studenty

a nepřispívají tak k efektivnosti výukových procesů a k dosažení výsledků reflektujících potřeby trhu práce. Dispoziční řešení ani vybavení neodpovídá požadavkům na moderní trendy vzdělávání podporující multidisciplinaritu, projektově orientované myšlení a další schopnosti a dovednosti vyžadované trhem práce.

Modernizací a dostavbou dojde v podstatné míře k uplatnění nového typologického konceptu výukového vysokoškolského prostředí, který pracuje se strukturováním užitného prostoru pro jednotlivé výukové metody a reflektuje potřeby a variabilitu studijních skupin, vytváří optimální prostředí pro implementaci moderních výukových metod, zvyšuje kapacitu pro potřeby vzdělávání v

nových a reakreditovaných programech a programech zavádějících moderní výukové metody.

 

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky biologických, biochemických a fyzikálních programů (Bc a Mgr.), orientovaných na praxi a na potřeby trhu práce. Bude spočívat v modernizaci a dobudování přízemní části budovy č. 47 v areálu PřF UP Olomouc Holice tak, aby byly získány výukové

prostory umožňující výuku moderními metodami (výuka projektová a v cizích jazycích) v nových, reakreditovaných a stávajících programech, tak, aby profil absolventů plně odpovídal potřebám trhu

práce.

 

Konkrétní cíle projektu:

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky programů bakalářského a magisterského studia v oblastech vzdělávání biologie a ekologie, chemie a fyzika, a to v programech, u nichž výuka probíhá v kampusu PřF UP v Olomouci Holici a s důrazem na moderní formy výuky, potřeby trhu práce, posílení praktické výuky, zajištění kapacit pro výuku nových a reakreditovaných programů, získávání jazykových kompetencí a podporu heterogenního a otevřeného výukového prostředí.

 

  • Cíle bude dosaženo: modernizací stávajících učeben a auly v severním a západním křídle, spočívající v nezbytných stavebních úpravách, vyvolaných úpravách vnitřních instalací a technického zařízení budovy a v novém vybavení výukovými přístroji, nábytkem a AV technikou;
  • adaptací a přístavbou jižního a východního křídla, rozšiřující plochy pro výuku a plochy pro umístění odpovídajícího hygienického zázemí vč. zázemí pro imobilní osoby a vybavení nábytkem a AV technikou;
  • technickou úpravou oblasti výtahu, zpřístupňující objekt osobám se specifickými potřebami z úrovně terénu.

Vzniknou tak komplexní výukové prostory zahrnující kapacitní aulu, učebny, mikroskopovou učebnu, seminární open space místnosti a nezbytné zázemí, které zajistí zvýšení kvality výuky v předmětných oblastech vzdělávání, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti fakulty v kampusu Olomouc Holice.

 

 

 

 

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem