Projektový servis UP

  >  MINISTERSTVO VNITRA - PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

MINISTERSTVO VNITRA - PROGRAM SECTECH: Vyhlášení 2. veřejné soutěže

Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dne 15. března 2023 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021–2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH) /dále jen soutěž/, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu SECTECH. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

 

V této veřejné soutěži lze podávat návrhy projektů navazujícího vývoje v oblastech s vysokým okamžitým přínosem pro praxi. Hlavním přínosem této veřejné soutěže je odstranění inovačních bariér. Podporovány budou návrhy projektů, které vynikají vývojovou povahou a značným důrazem na testování a evaluaci v reálných podmínkách s cílem dotažení budoucího nového produktu a jeho funkčních vlastností. Předpokládá se zejména podpora projektů navazujících na dřívější aktivity veřejné podpory, aktivity směřující k nové (bezpečnostní) aplikaci technologie vyvinuté pro jiné odvětví, Tím bude zajištěna možnost rychlejšího a efektivnějšího uplatnění výsledků, které k zajištění bezpečnostních přínosů vyžadují průmyslovou produkci, ale současně budou tržně dostupné.

Uchazeči mohou být následující subjekty:

 • malý nebo střední podnik ,
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) 13, které jsou zapsané na seznamu výzkumných organizací MŠMT.

Výzkumné organizace se mohou do Programu SECTECH hlásit pouze ve spolupráci s podnikovým partnerem, přičemž se za podnikového partnera považují i firmy typu spin-off v plném vlastnictví výzkumných organizací.


Plánovaná alokace soutěže je 300 milionů korun, s omezením podpory na jeden projekt na 30 milionů korun. Maximální intenzita podpory na projekt je stanovena na 70% uznatelných nákladů. Do soutěže se mohou hlásit malé a střední podniky a dále také výzkumné organizace.

Délka projektů byla stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace od ledna 2024. Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz).

Soutěžní lhůta pro podávání návrhů projektů začíná 16. března 2023 a končí dne 3. května 2023, a to následovně:

 

 • návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 15:59:59 hodin dne 3. května 2023,
 • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hodin dne 3. května 2023 prostřednictvím datové schránky poskytovatele; po uvedeném časovém údaji bude na návrh pohlíženo jako na pozdní doručení (tzn. nesplnění formálních kritérií pro přijetí do veřejné soutěže).

 

Z důvodu evidence projektů si dovolujeme upozornit, že je nutné před odesláním potvrzení podání elektronického návrhu projektu na TAČR zpřístupnit projekt v ISTA na účet: ludmila.hrabakova@upol.cz. Bez tohoto kroku nebude možné potvrzení podání projektu zaslat datovou schránkou UPOL. Zpřístupnit je třeba rovněž projekty, ve kterých vystupuje UPOL pouze jako partner.

Předvyplněná čestná prohlášení a smlouvy budou k dispozici na vyžádání taktéž na ludmila.hrabakova@upol.cz, prosím, počítejte s dostatečným předstihem alespoň 2 pracovních dnů k zajištění podpisu statutárního orgánu UPOL na relevantní dokumenty.

 

 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději 15. 11. 2023.

Návrhy projektů, které je možné podávat do této soutěže, musí naplňovat svým obsahem jeden z následujících oborů:

 

 • Umělá inteligence;
 • Robotika;
 • Kyberbezpečnost, konektivita a ostatní ICT;
 • Pokročilé materiály;
 • Nanotechnologie;
 • Lasery, sensory a fotonika;
 • Přístrojová technika.
   

Každý návrh projektu musí také obsahovat minimálně jeden hlavní výsledek, který bude naplňovat definici dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, a to prototyp, funkční vzorek, průmyslový a užitný vzor, software nebo poloprovoz či ověřenou technologii.

 

Kontaktní údaje MV ČR:

 

- Petr Jůza, 974 832 868, petr.juza@mvcr.cz

- Michaela Ceklová, 974 833 118, michaela.ceklova@mvcr.cz


Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok. 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže - Výzkum (mvcr.cz)
 

 

 

Případní zájemci o podání grantu se mohou také obrátit na pracovníky Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci  https://www.psup.cz/kontakty/. Konkrétně na Mgr. Martinu Kleislovou.


Mgr. Martina Kleislová

martina.kleislova@upol.cz                                
tel.: 585 631 059

mobil: 737 818 118

 


Těšíme se na spolupráci.

 

Zdroj: www.mvcr.cz

 

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem