Projektový servis UP

  >  LF_M3_9

LF_M3_9

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (LF_9)

Vysílající pracoviště: Ústav molekulární a translační medicíny LF UP

Místo mobility: Velká Británie

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 15.6.2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility: 

Cílem stáže bude představení a studium nových kvantitativních proteomických metod (MRM, PMR, DIA a případně dalších) pomocí hmotnostní spektrometrie, konkrétně pomocí Orbitrap Exploris 480, který je k dispozici jak na výše uvedené přijímací instituci, tak v laboratoř proteomiky Ústavu molekulární a translační medicíny LF UP v Olomouci (vysílající pracoviště). Projekt se zaměří na studium proteinových biomarkerů a na hodnocení kvantitativních rozdílů nádorových buněk ve srovnání s nenádorovou buněčnou populací. Dále budou metody směřovat ke studiu kvantitativních změn proteinů po léčbě nádorových buněk standardními i nově vyvinutými léky, zejména za účelem studia mechanismu účinku a vzniku nádorové rezistence.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: hrubá měsíční mzda 100 000 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)
  • S ohledem na technologickou a metodickou náročnost stáže je nutná předchozí zkušenost s prací v proteomické laboratoři, zejména praktická znalost přípravy vzorku pro měření na hmotnostním spektrometru, nastavení kapalinové chromatografie a hmotnostního spektrometru pro měření, znalost vhodných kalibračních a kontrolních postupů pro zajištění kvality měření, znalost vyhodnocování hmotnostně spektrometrických proteomických dat. Výhodou je znalost metod kvantitativní proteomiky (label / non-label) a práce s Orbitrap Velos Elite, Orbitrap Fusion, které jsou bezprostředními předchůdci Orbitrap Exploris 480. Výhodou je znalost řídicího softwaru výše uvedených hmotnostních spektrometrů. a software používaný k vyhodnocování proteomických dat, ProteomDiscoverer verze 2.4 a vyšší.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu martin.modriansky@upol.cz nejpozději do 22.4.2022.

Kalendář

<<září 2023>>
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem