Projektový servis UP

  >  LF_M3_6

LF_M3_6

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (LF_6)

Vysílající pracoviště: Ústav lék. chemie a biochemie

Místo mobility: Francie

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 3 – 5/2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Kyselina fytová, IP6 (inositolhexakisfosfát), je zásobárnou fosforu v semenech rostlin. U člověka bývá kyselina fytová zařazována mezi antinutrienty, protože díky svým vlastnostem vázat ionty kovů snižuje biologickou dostupnost zinku, vápníku a mědi v trávicím traktu. Na druhé straně, mnohé studie však poukazují na prospěšné vlastnosti této látky při prevenci různých chorob, včetně nádorového bujení. Studie na hlodavcích taktéž prokázaly protektivní vliv IP6 na játra, nejdůležitější orgán metabolismu cizorodých látek.

Nejvýznamnější skupinou enzymů, podílejících se na metabolismu cizorodých látek včetně léčiv, jsou cytochromy P450 (CYP). Více než polovina známých přeměn léčiv v lidském organismu je katalyzována právě CYP. Doposud bylo popsáno mnoho interakcí mezi léčivem a přírodní látkou na úrovni CYP, které mohou být příčinou toxicity a nežádoucích účinků léčiv nebo naopak příčinou snížení jejich účinnosti. Samotná exprese CYP je přitom ovlivněna především aktivací specifických nukleárních receptorů jako je arylhydrokarbonový receptor (AhR), konstitutivní androstanový receptoru (CAR) nebo receptor aktivovaný peroxisomovými proliferátory (PPAR). Látky přítomné ve stravě (jako např. kyselina fytová  v pšenici)  mohou být ligandy zmíněných jaderných receptorů a proto mouhou odlišné stravovací návyky způsobovat nestojnorodost v metabolismu a farmakologickém efektu léčiva.

Mobilita bude probíhat v laboratoři v Montpellier a výzkumný pracovník se bude zabývat studiem vlivu IP6 a jeho metabolitů na expresi vybraných cytochromů P450. Při práci budou využívány jaterní nádorové buněčné linie a primární kultury lidských hepatocytů (tyto metodiky jsou v laboratoři v Montpellier na špičkové úrovni).  Výsledky práce na zahraničním pracovišti pomohou k zodpovězení otázky, zda kyselina fytová, vyskytující se v rostlinách a je součástí lidské stravy, může ovlivnit enzymy metabolismu cizorodých látek u člověka.   

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: hrubá měsíční mzda 85 000 Kč

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději do 31.1.2022

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem