Projektový servis UP

  >  Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

Kreativní partnerství pro inkluzivní školu

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000601

 

Projekt pilotně zavádí na ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky program Kreativní partnerství, který nastavuje systém spolupráce umělců s učiteli na přípravě i realizaci výuky prostřednictvím kreativních metod využívajících umění. Rozvíjí klíčové kompetence, funkční gramotnost, motivaci žáků a zlepšuje sociální klima tříd. Efektivita programu je podpořena akčním výzkumem. Projekt podpoří téměř 1000 žáků, z toho nejméně 290 žáků ze sociálně znevýhodněného nebo kulturně odlišného prostředí.

 

 

Cíle projektu:

 

Obecným cílem projektu je podpořit úspěšné vzdělávání a rovné příležitosti žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na základních školách a v rámci oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím zážitkových kreativních forem vzdělávání využívajících umění - programu Kreativní partnerství. Projekt kombinuje aktivity 1 a 4 výzvy.


Projekt se zaměří na tyto specifické cíle:
A) Rozvoj klíčových kompetencí žáků (dále "KK") - každá zapojená třída se zaměří na rozvoj vybrané KK.
B) Rozvoj funkční gramotnosti žáků SŠ - vybrané SŠ se zaměří primárně na rozvoj funkční gramotnosti, např. výuka matematiky prostřednictvím výtvarných technik a pohybu zaměřená na praktické využití matematiky a její aplikaci do praxe; rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím divadla zaměřené na kritickou analýzu textů, tvorbu textů, argumentaci.
C) Rozvoj motivace žáků, jejich profesních aspirací, samostatnosti a zodpovědnosti za své učení (kompetence k učení, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám) - program Kreativní partnerství se vždy zaměřuje na rozvoj motivace. Žáci se zapojují do důležitých rozhodnutí (např. výběr umělce, výběr aktivit apod.), aktivity nabízí propojení výuky s reálným životem, žáci pracují ve skupinách, mají zodpovědnost za plnění svých úkolů vůči skupině, výstupy své práce musí prezentovat rodičům, spolužákům.
D) Podpořit spolupráci žáků a pozitivní sociální klima tříd - program umožňuje žákům vyniknout v různých typech aktivit (personální a sociální kompetence), umělec podporuje reflexi vztahů ve třídě, díky různým zážitkům dochází k pozitivní proměně ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učitelem.
E) Individuální podpora žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (dále používáme souhrnný pojem "žáci se SVP") v heterogenních třídách - program přináší různorodý typ aktivit, kde je možné pro každého žáka najít vhodný druh činnosti pro jeho úspěch (občanské kompetence a kulturní povědomí).

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem