Název projektu: Zvýšení kompetencí studentů a akademických pracovníků v řízení výzkumných a vzdělávacích projektů

Zkrácený název projektu: Kurz PM

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0250

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Zahájení projektu: 15. 9. 2010

Ukončení projektu: 30. 4. 2013

Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci

Pracoviště příjemce realizující projekt: Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci

Partner projektu: Český nanotechnologický klastr

Řídící orgán: MŠMT

 

Projekt si klade za cíl vzdělávat studenty a akademické pracovníky UP v té oblasti, na kterou nebyl dosud kladen dostatečný důraz - v oblasti projektového managementu. Větší znalosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu napomůžou absolventům kurzu k lepšímu uplatnění na trhu práce, či ke zefektivnění jejich práce uvnitř mateřské instituce.

 

V rámci projektu budou vytvořeny studijní materiály v tištěné i v elektronické podobě a budou realizovány dva běhy výuky v kurzu. Kurz bude strukturován do čtyř na sebe navazujících modulů:

 

1. Financování projektů

2. Plánování a příprava projektů

3. Příprava projektové přihlášky

4. Řízení projektů

 

Za dobu trvání projektu budou realizovány dva dvousemestrální běhy souboru modulů a bude proškoleno minimálně 120 účastníků. Po skončení financování z prostředků ESF bude kurz dál běžet na Univerzitě Palackého v Olomouci a jeho přínosu budou moci využívat další zájemci prostřednictvím e-learningu.

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

anketa

Setkal jste se při řešení projektu s nějakými problémy?


(152)

(16)

(7)
Celkem hlasů: 175