NÁSLEDNÁ EVALUACE KURZU PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na vás s následující žádostí. Před časem jste absolvovali „Kurz projektového managementu“, skládající se ze čtyř modulů:

  1. 1 – financování projektů,
  2. 2 – plánování a příprava projektů,
  3. 3 – příprava projektové přihlášky,
  4. 4 – řízení projektů.

Jak víte, po každém modulu probíhala jeho evaluace, která byla vyjádřením vašich aktuálních názorů. Od té doby uplynula určitá doba. Protože nás zajímá, jak vám získané poznatky z absolvovaného kurzu pomohly ve vaší projektové činnosti (resp. jak předpokládáte, že by vám v případě přípravy a realizaci projektů mohly pomoci), obracíme se na vás se žádostí o vyplnění přiloženého dotazníku. Jednotlivé položky dotazníku jsou hodnoceny na pětibodové škále 1 2 3 4 5, přičemž číslo 1 označuje nejnižší hodnocení, číslo 5 nejvyšší.
Promyslete laskavě jednotlivé položky a za každou položku vepište číslo, kterým ji hodnotíte.
V textovém poli potom svoje hodnocení zdůvodněte, komentujte…
Evaluace je prováděna z důvodu využití jejich výsledků pro zlepšování činnosti PSUP.
Prosíme o pečlivé a váš skutečný názor ilustrující vyplnění dotazníku.

S poděkováním za spolupráci

Ing. Jana Lukešová
PSUP

Aktuálnost tématiky kurzu a jednotlivých modulů
(nejvyšší aktuálnost hodnocena číslem 5, nejnižší číslem 1)
54321
Aktuálnost tématiky celého kurzu:
Aktuálnost tématiky modulu financování projektů:
Aktuálnost tématiky modulu plánování a příprava projektů:
Aktuálnost tématiky modulu příprava projektové přihlášky:
Aktuálnost tématiky modulu řízení projektů:
Slovně doplňte, zdůvodněte:Přínos získaných informací pro vlastní projektovou činnost
(Ti, kteří již projekt již řešili nebo řeší, sdělují svoji zkušenost, ostatní předpoklad. Nejvyšší hodnocení číslem 5, nejnižší číslem 1.)
54321
Význam poznatků z celého kurzu:
Význam poznatků z modulu financování projektů:
Význam poznatků z modulu plánování a příprava projektů:
Význam poznatků z modulu příprava projektové přihlášky:
Význam poznatků z modulu řízení projektů:
Stručně zdůvodněte:Použitelnost obdržených studijních materiálů
(Nejvyšší hodnocení číslem 5, nejnižší číslem 1.)
54321
Použitelnost materiálů k modulu financování projektů:
Použitelnost materiálů k modulu plánování a příprava projektů:
Použitelnost materiálů k modulu příprava projektové přihlášky:
Použitelnost materiálů k modulu řízení projektů:
Stručně zdůvodněte:Obsahová dostatečnost
(Naprostá dostatečnost hodnocena číslem 5, naprostá nedostatečnost číslem 1)
54321
Obsahová dostatečnost celého kurzu:
Obsahová dostatečnost modulu financování projektů:
Obsahová dostatečnost modulu plánování a příprava projektů:
Obsahová dostatečnost modulu příprava projektové přihlášky:
Obsahová dostatečnost modulu řízení projektů:
Stručně konkretizujte, co byste doplnili:Obsahová nadbytečnost
(Naprostá nadbytečnost hodnocena číslem 1, naprosto odpovídající obsah číslem 5)
54321
Celý kurz byl obsahově nadbytečný:
Obsahová nadbytečnost modulu financování projektů:
Obsahová nadbytečnost modulu plánování a příprava projektů:
Obsahová nadbytečnost modulu příprava projektové přihlášky:
Obsahová nadbytečnost modulu řízení projektů:
Sdělte, co bylo možno podle Vašeho názoru vynechat:Využití získaných poznatků pro psaní žádosti
(Ti, kteří projekt řešili nebo řeší, sdělují svoji zkušenost, ostatní předpoklad. Nejvyšší využitelnost hodnocena číslem 5, nejnižší číslem 1.)
54321
Pomohly mi poznatky z celého kurzu:
Pomohly mi poznatky z modulu financování projektů:
Pomohly mi poznatky z modulu plánování a příprava projektů:
Pomohly mi poznatky z modulu příprava projektové přihlášky:
Pomohly mi poznatky z modulu řízení projektů:
Sdělte, co Vám chybělo, navrhněte doplnění:Využití získaných poznatků při realizaci projektu
(Ti, kteří projekt řešili nebo řeší, sdělují svoji zkušenost, ostatní předpoklad. Nejvyšší využitelnost hodnocena číslem 5, nejnižší číslem 1.)
54321
Pomohly mi poznatky z celého kurzu:
Pomohly mi poznatky z modulu financování projektů:
Pomohly mi poznatky z modulu plánování a příprava projektů:
Pomohly mi poznatky z modulu příprava projektové přihlášky:
Pomohly mi poznatky z modulu řízení projektů:
Stručně specifikujte:Pokuste se seřadit jednotlivé moduly podle jejich významu pro přípravu a realizaci projektůanonenejsem si jist(a)
Přispěl Vám kurz k získání grantu? (Předpokládáte, že by Vám mohl přispět?):

anonenárazově (občas)
Využíváte po absolvování kurzu služeb PSUP?:

Ochrana proti spamu - napište číslicemi třistadvanáct:anketa

Setkal jste se při řešení projektu s nějakými problémy?


(152)

(17)

(7)
Celkem hlasů: 176