Vítejte na stránkách projektu s názvem KURZ PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU, jehož realizace probíhala v letech 2010 až 2013 pod vedením Projektového servisu Univerzity Palackého v Olomouci.

 

V současnosti je již projekt ukončen. Děkujeme všem, kteří se akcí pořádaných v rámci projektu zúčastili a těšíme se na další setkání.

 


 

 

 

Projekt si klade za cíl vzdělávat studenty a akademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci v oblasti projektového managementu. Projekt je řešen Projektovým servisem Univerzity Palackého v Olomouci.

 

V rámci projektu budou vytvořeny studijní materiály v tištěné i v elektronické podobě a bude realizován kurz zaměřený na projektový management, který bude strukturován do čtyř na sebe navazujících modulů:

 

1. Financování projektů

2. Plánování a příprava projektů

3. Příprava projektové přihlášky

4. Řízení projektů

 

Jednotlivé moduly jsou koncipovány na logické bázi tak, aby absolvent kurzu získal vědomosti o možnostech financování projektů, vyhledání konkrétních dotačních titulů a následně o komplexním cyklu projektu od kvalitního sepsání projektového záměru, přes projektový management schváleného projektu až po řádné ukončení projektu.

 

Kurzy budou probíhat v několika bězích v období duben 2011 až listopad 2012. Veškeré výstupy projektu jsou určeny pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. Kurzy i veškeré studijní materiály jsou pro účastníky zdarma.

 

 

 

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

anketa

Setkal jste se při řešení projektu s nějakými problémy?


(152)

(17)

(7)
Celkem hlasů: 176