Projektový servis UP

  >  Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání

Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022

 

Projekt je zaměřen na podporu dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) při výuce uměleckých disciplín  a v umělecké výchově na školách mateřských, základních, speciálních, základních uměleckých a konzervatoří, spolků zaměřených na umění a vychovávajících v uměleckých disciplínách, na zasíťování těchto škol a institucí, komplexní podporu  stávajících i budoucích "múzických"  pedagogů, přičemž  vychází z  poznání jedinečnosti umělecké produkce dětí, žáků a studentů se SVP.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je vytvoření platformy pro vzájemné předávání zkušeností, spolupráci a učení  pedagogů  jak horizontálně v oblasti jednotlivých múzických  disciplín (výtvarná, hudební, slovesná, dramatická, pohybová) a minorit se SVP (děti, žáci se sluchovým, zrakovým, pohybovým, řečovým a mentálním postižením či oslabením), tak vertikálně na úrovni škol mateřských, základních a základních uměleckých škol, institucí zabezpečující  múzické vzdělávání  v rámci volnočasových aktivit, konzervatoří a vysokých škol (pedagogických, filozofických a DAMU i JAMU). Na úrovni škol mateřských, základních, základních uměleckých škol, institucí neziskového sektoru a konzervatoří budou realizovány pilotní aktivity s akčním výzkumem podpořené katalogy dobré praxe a praktickými výstupy s dětmi a žáky se SVP v majoritních kolektivech (s dětmi a žáky intaktními). V rámci pilotních programů budou zpracovány pracovní listy a metodické materiály, včetně vysokoškolských odborných didaktik (zaměřených na didaktiku uměleckých disciplín skupin žáků s konkrétním postižením, např. výtvarná výchova, artefiletika  u žáků se zrakovým postižení, hudební a pohybová výchova u žáků se sluchovým postižením, dramika a artbrut u žáků s mentálním či dalším duševním postižením, etc.)
Pro pedagogy většinových škol a budoucí pedagogy v přípravě na pedagogickou kariéru budou realizovány semináře zaměřené na práci s dětmi a žáky se SVP ve spolupráci se zkušenými speciálními pedagogy z terénu i akademického prostředí i workshopy s odborníky dané oblasti ze zahraničí (Rusko, Anglie, Holandsko). Vybraní pedagogové se účastní tuzemských i zahraničních stáží na pracovištích se zkušeností s inkluzivním múzickým vzděláváním.
Na základě výměny zkušeností, pilotních aktivit, seminářů a workshopů s domácími i zahraničními odborníky bude vytvořen návrh na úpravu vzdělávacích obsahů ŠVP pro konzervatoře a ZUŠ.

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem