Projektový servis UP

  >  Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj

Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183

 

V souvislosti s novelou školského zákona účinné od 1.9.2016 vyvstane ve školách značná potřeba odborné podpory inkluzivního vzdělávání. Cílem projektu je napříč celým Olomouckým krajem implementací školních poradenských pracovišť, školních asistentů a koordinátorů inkluze do škol, vytvoření odborné metodické sítě a realizací zážitkových kurzů i kurzů DVPP poskytnout školám i pedagogům potřebnou podporu při realizaci inkluzivního vzdělávání zejm. u dětí se SVP z důvodu sociálního znevýhodnění.

 

 

Cíle projektu:

 

Obecným cílem projektu odpovídajícím vyhlášené výzvě je podpora inkluzivního vzdělávání ve vybraných ZŠ Olomouckého kraje zřizovaných obcemi, zejména pak těch škol, které v nadprůměrné míře vzdělávají žáky se SZn (nepřesahují ale stanovený limit 40% žáků se SVP). Hlavním cílem této podpory je prevence školní neúspěšnosti žáků se SZn v rámci povinné základní školní docházky. Projekt  zajistí analýzu  opatření a způsobů odborné podpory, které by se mohly stát impulzem pro některé systémové změny celostátního charakteru. Na základě podrobné analýzy dokumentu "Mapa sociálně vyloučených lokalit v ČR" zpracované v r. 2015 MPSV a jejím spárováním s veřejně dostupným rejstříkem škol a školských zařízením včetně analýzy spádovosti bylo vytipováno 45 ZŠ Ol. kraje, kterým byla nabídnuta podpora v rámci projektového záměru. Z těchto 45 oslovených ZŠ 25 (jejich seznam viz v příloze č.15 Čestné prohlášení o inkluzivním přístupu) vyjádřilo zájem o využití podpory  v rámci tohoto projektového záměru.


Hlavními cíli projektu jsou:
1) Posílení odborného personálu ve školách,  (ko)financování školních speciálních pedagogů, školních psychologů a školních sociálních pedagogů po dobu 2 let ve školách s nadprůměrným počtem žáků se SZn (KA 2).
2) Implementace školních asistentů působících zejména v prvních ročnících ZŠ se zvýšeným počtem žáků se SZn (KA 1).
3) Metodická podpora pedagogů ZŠ, speciálních pedagogů a jejich síťování spočívající v odborném metodickém vedení a sdílení odborných zkušeností prostřednictvím osobního setkávání a účasti aktérů v síti inkluzivního vzdělání (KA 3,5).
4) Osobnostní a profesní rozvoj pedagogických pracovníků spočívající v absolvování odborných kurzů celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci DVPP ( KA 4) a absolvování v praxi osvědčených zážitkových kurzů zaměřených na změnu postojů pg. pracovníků k marginalizovaným komunitám a menšinám (KA 6).
Dílčí cíle jsou rozpracovány v rámci popisu jednotlivých klíčových aktivit.

 

 

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem