Projektový servis UP

  >  FTK_M5_3

FTK_M5_3

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 5 - Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

Mobilita: 5 - Stáž THP v zahraničí (FTK_M5_3)

Vysílající pracoviště: Fakulta tělesné kultury

Místo mobility: Itálie

Doba trvání: 60 pracovních dní

Termín: 7 – 9/2022

 

Přihláška VŘ

 

Popis stáže:

Vybraný pracovník bude vyslán na stáž, jejímž očekávaným výsledkem bude jak obecná analýza fungování systémů hodnocení úspěšnosti projektového řízení na italských univerzitách, tak analýza konkrétních výzev a problémů projektového managementu ve vysokoškolském prostředí. Pozornost bude zaměřena především na způsoby řešení neúspěšnosti v projektových výzvách a na standardy kvality podávaných projektových žádostí. Předmětem studia budou rovněž způsoby předávání informací o jednotlivých výzvách a zajišťování kvalitních žádostí projektů na celouniverzitní úrovni s cílem optimalizovat systém na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Nabízený plat: Cestovní příkaz

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • Uchazeč je technickým/administrativním pracovníkem příjemce
  • Uchazeč je v době realizace stáže zaměstnancem UP na minimální pracovní úvazek 0,5

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Kritérium 1: Přínos pro vysílající pracoviště v rámci zahájení dlouhodobé spolupráce se zapojenou zahraniční organizací

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Kritérium 2. Zdůvodnění potřebnosti (přenos know-how do české výzkumné organizace a síťování s odborníky ze zahraničních pracovišť)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději do 13.5.2022.

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem