Projektový servis UP

  >  FF_M4_9

FF_M4_9

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (FF_9)

Vysílající pracoviště: Filozofická fakulta

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1/2022 – 3/2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilita bude uskutečněna za účelem realizace mezinárodní spolupráce při výzkumu paleoslovenistiky, vytvoření a posílení kooperace se zahraničními subjekty a jednotlivými badateli v rámci oboru, a to v rámci sociálních a kulturních výzev dle strategie RIS3. Po stránce badatelské bude mobilita využita pro společný výzkum kulturního dědictví – staroslověnských a církevněslovanských památek přeložených z latiny a řečtiny, a to zejména v rovině syntaktické. Při tomto výzkumu budou uplatněny moderní lingvistické metody a také přístupy založené na současných databázích vytvořených v souvislosti s rozvojem digitalizace kulturního dědictví. Dojde tak k novému propojení tradice a přítomnosti, v rovině lingvistického výzkumu starších textů bude kladen důraz na aplikaci směrem k současnému jazyku, např. na to, jak starší fáze vývoje jazyka formují a určují jeho současnou podobu.

Prostřednictvím tohoto zkoumání tak budou reflektovány dílčí jazykové jevy v potřebném syntetizujícím nadhledu. Důležitým smyslem mobility je také pobyt v badatelském prostředí přijímající instituce, neboť právě její pracovníci se na tyto konkrétní oblasti výzkumu dlouhodobě odborně zaměřují. Zároveň bude rozvinuta a posílena spolupráce pracovišť
s vysílající institucí v ČR směrem k realizaci dalších stáží českých slavistů a bohemistů ve Švýcarsku a naopak k budoucímu uskutečnění výzkumných a výukových pobytů švýcarských odborníků v ČR (na Univerzitě Palackého v Olomouci).

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený plat: měsíční hrubá mzda 126 300 Kč (vč. příspěvku na rodinu 9 476 Kč)


Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději 15.11.2021.

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem