Projektový servis UP

  >  FF_M4_5

FF_M4_5

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (FF_5)

Vysílající pracoviště: Filozofická fakulta

Místo mobility: USA

Doba trvání: 6 měsíců

Termín: 7 – 12/2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Hlavním cílem mobility je rozšíření dosavadních znalostí v oblasti budování a udržování národní a etnické identity. Projekt je soustředěn na poznání a pochopení krajansko-exilové české komunity v USA. Je silně interdisciplinární jak v oblasti výzkumu, tak výstupů. Propojuje historická bádání (dějiny emigrace) se sociologií literatury (funkce a užití knih) a etnografickým bádáním (etnická a kulturní identita). V oblasti zveřejňování dat využívá postupů digital humanities.

Cílem mobility je terénní výzkum v oblasti amerického Středozápadu a zároveň badatelský pobyt v takovém akademickém prostředí, pro které je zkoumání migrace a asimilace logicky tradičním a metodologicky propracovaným oborem. Spojené státy jsou také špičkou v oblasti zveřejňování výsledků výzkumů pomocí digital humanities.

V rámci dílčích postupů se žadatel zaměří na oblast knižní kultury (vydávání, uchovávání, půjčování knih apod.) jako významného prvku národovectví a národní české identity. Nejde tedy o „dějiny literatury“, ale o zatím málo zmapované kulturní a etnické funkce literatury.

Během mobility bude zmapována část dnešních krajanských knihoven na kulturních organizací. Budou zavedeny do digitalizační mapy, která vzniká za spolupráce Univerzity Palackého a The National Czech & Slovak Museum & Library v Cedar Rapids, Iowa. Tato aplikace bude nabízet geospaciální přehled bohemikálních archivů a knihoven včetně soupisu nebo popisu jejich fondů, v ojedinělých případech i jejich digitalizaci.

Mobilita reaguje na fakt, že naše znalost mechanismů vytváření etnické identity v exilové a emigrantské komunitě je stále omezená, ačkoliv jde o problematiku společensky tíživou především v dnešní době zvýšené přirozené i nucené migrace.

Kromě toho jsou výše zmíněné instituce ve výzkumu zatím zcela přehlíženy nebo marginalizovány. Jejich fond je ohrožen a nedojde-li k jeho zmapování, v krajním případě může dojít k jeho likvidaci. Dochází tak k obrovskému riziku ztráty unikátní části našeho národního dědictví

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený měsíční plat: 120 300 Kč hrubá mzda vč. příspěvku na podporu rodiny

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

 

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději 28.3.2022.

 

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem