Projektový servis UP

  >  FF_M4_4

FF_M4_4

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (FF_4)

Vysílající pracoviště: Filozofická fakulta

Místo mobility: Německo

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 9/2022 – 12/2022

Úvazek: 1,0

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilitní podpora má směřovat k osvojení znalostí současné percepce minulosti prostřednictvím digital humanities. Výzkum se zabývá tradičními předměty humanitních věd jako je paměť, identita, sociální/etnické/ideologické stereotypy, vytváření tradice, a to zejména reflexe nedemokratických epoch, genocid atd. na bázi vnímání těchto jevů skrze současné digitální prostředky. Např. bude zkoumáno, do jaké míry internet a mobilní technologie přispívají nebo naopak deformují recepci paměti, identity, různých stereotypů, vytváření tradice, interpretace konfliktů a politického násilí, které v minulosti studovala relativně úzká skupina humanitních vědců.

Identitární formy a stereotypy ovšem nebudou sledovány v prvém plánu v segmentu profesionálních akademiků, ale mají být analyzovány z hlediska dopadů
na neprofesionální publikum. Např. bude posuzováno, jakým způsobem facebook, twitter, instagram, či short text messages (sms) atp. utvářejí „identitární obrazy“. V rámci projektu dojde k rozboru digitálního odrazu paměťových institucí (muzea, náboženské symboly, válečné memoriály, koncentrační a vyhlazovací tábory atp.) prostřednictvím digitálních prostředků, které zjevně a masově nahrazují tradiční cestovatelské postupy.

Předmětem studia se stanou rovněž strategie přístupů veřejnosti (a jejich změny) k paměťovým “institucím“ na základě obrazů vytvořených médii typu facebook atp. a následující trendy, např. v cestovním ruchu, v celoživotním vzdělávání atd.

Zahraniční mobilita by měla poskytnout přístup k datasetům a nejnovější literatuře sledující oblast a rovněž kontakt se zahraničními specialisty. Následně by účastník mobility měl přispět k aplikaci digital humanities v rámci studijních programů humanitních a sociálních věd (curriculum politologie, evropských studií, historie) na Univerzitě Palackého.  

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízený měsíční plat: 118 725 Kč hrubá mzda vč. příspěvku na podporu rodiny

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

 

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

 

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději do 2.5.2022.

 

 

 

Kalendář

<<květen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem