Projektový servis UP

  >  FF_M4_11

FF_M4_11

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

 

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 4 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí

Mobilita: 4 - Senior v zahraničí (FF_11)

Vysílající pracoviště: Filozofická fakulta

Místo mobility: Irsko

Doba trvání: 13 měsíců

Termín: 6/2021 – 6/2022

Úvazek: 0,7

 

Přihláška VŘ

 

Popis mobility:

Mobilitní podpora má směřovat k realizaci původního empirického šetření a k přenosu zkušeností pro podporu nového studijního programu. Empirické šetření bude zaměřeno na udržování národní identity u Čechů žijících v zahraničí, konkrétně v Irsku a Velké Británii. Zvláštní pozornost bude věnována změně životních strategií a rodinných transnacionálních vazeb, ke kterým došlo v důsledku Brexitu. Zohledněny budou také různé formy udržování národní paměti, včetně nových komunikačních a paměťových technologií. Tímto výzkum přispěje k provázání migračních studií s digital humanities. Použity budou postupy etnografického výzkumu (primárně zúčastněné pozorování, rozhovory, studium dokumentů, včetně fotografií a archivních materiálů.

 

Teoretickým a metodologickým východiskem výzkumu bude koncept transnacionalismu, podle něhož je v migraci třeba zaměřit pozornost na vytváření transnacionálních sítí migrantů, které vedou k vytváření specifických forem individuálních i kolektivních identit. Identita pak obsahuje nejen integraci do nové společnosti, ale také udržování vazeb se zemí původu. Transnacionální vazby se pak promítá do různých oblastí – rodiny, práce, politické aktivity, trávení volného času. Tyto otázky získávají novou specifickou podobu v rámci evropské integrace (EU) a v kontextu Brexitu na vazby mezi UK a Irskem. Ve vazbě na koncept transnacionalismu bude část výzkumu zaměřena na udržování významu náboženství, popř. bezvěrectví, v životě Čechů žijících v Irsku, tedy v zemi se silnou tradicí katolicismu. Výzkum tak bude součástí aktuálních odborných diskusí o povaze českého bezvěrectví, které probíhají v rámci sociologie náboženství a religionistiky.

 

Zahraniční mobilita by tak měla přispět k rozvoji společensko-vědního výzkumu a výzkumu v oblasti humanitních věd na Univerzitě Palackého, zvláště pak k rozvoji internalizace sociologie, migračních studií a religionistiky.

 

Podpora mobility bude také zahrnovat získání a přenos zahraničních zkušeností v oblasti řízení a hodnocení vědy, a tím přispěje k odborné profilaci nového výzkumného směru (a nového studijního programu) v oblasti řízení vědeckých institucí.

 

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu každých 6 měsíců mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci. 

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Nabízená hrubá měsíční mzda: 86 700 Kč + 6 600 Kč podpora rodiny

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • získal titul PhD či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) 7 a více let před datem zahájení mobility
  • dosahuje výkonnostních kritérií:

(i)    normalizovaný h-index minimální hodnoty 8,5 a

(ii)   podíl na alespoň 1 mezinárodním či národním grantu za posledních 5 let (k datu zahájení mobility) a

(iii) publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 5 letech min. 3 výstupy (k datu zahájení mobility).

  • je zaměstnancem UP v době podání přihlášky do výběrového řízení a má uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději do 11.12.2020.

 

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem