Projektový servis UP

  >  EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

EVROPSKÁ KOMISE SCHVÁLILA OP Jan Amos Komenský (OP JAK)

 

OPJAK-NEW

Praha, 9. června 2022 – Evropská komise (EK) dnes oficiálně schválila Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). V novém období 2021–2027 je na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání určeno 90 miliard korun. První výzvy na předkládání projektových žádostí ministerstvo školství vyhlásilo už v průběhu května, jen v letošním roce je jich plánováno více než deset.
 

OP JAK je teprve druhým schváleným českým programem a zároveň i jedním z prvních v evropském meřítku. To potvrzuje, že Evropská komise vnímá nutnost co nejdříve využít kohezní prostředky v kontextu ruské agrese proti Ukrajině i to, že je kvalitně napsaný, konsensuální se všemi klíčovými stakeholdery a v předloženém znění plně použitelný pro aktuální situaci České republiky,“ sdělil náměstek ministra školství Václav Velčovský.

 

Ministerstvo školství připravovalo OP JAK již od roku 2019, aby dodrželo princip partnerství. Do oblasti výzkumu a vzdělávání byli zahrnuti zástupci odborné veřejnosti, zástupci krajů a obcí, školských asociací, reprezentací vysokých škol, rad vlády jako poradních orgánů pro klíčové oblasti a mnoho dalších.

 

Nový program navazuje na řadu podporovaných aktivit z předešlého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a současně přináší novinky reagující na aktuální globální výzvy jako jsou klimatické a společenské změny, posílení konkurenceschopnosti prostřednictvím digitalizace, robotizace a inovací. S ohledem na probíhající uprchlickou vlnu, dlouhodobé dopady pandemie covid-19, rostoucí inflaci a energetickou krizi je obrovskou výzvou maximálně rychle a efektivně využít evropské prostředky, neboť tyto celospolečenské změny mají přímý i nepřímý dopad na vzdělávání, výzkum a vývoj. A ty potřebujeme ke zlepšení kvality života nás všech.

 

Program má dvě priority. První je podpora výzkumu a vývoje. Cílí na rozvoj špičkových kapacit, a to jak v oblasti infrastrukturní, tak v oblasti lidských zdrojů. Vedle rozvoje managementu výzkumných organizací se nově zaměří také na podporu návratu osob z rodičovské dovolené. Cílem je také prohloubení znalostního potenciálu, kterým subjekty v ČR disponují, a vytvoření základny pro budoucí aplikovatelnost výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Velkou paradigmatickou změnou bude implementace principů Open Science, resp. EOSC, kterou rovněž podpoří. Celkově je na tuto prioritu připraveno cca 42 miliard korun.

 

 

Zhruba 45 miliard korun v druhé prioritě je určeno na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního po vysokoškolské. Jde o modernizaci cílů a obsahů vzdělávání, zatraktivnění učitelské profese a zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání, přičemž za sociálně a ekonomicky znevýhodněné skupiny považuje OP JAK i ukrajinské migranty. Ještě před schválením operačního programu byly v rámci této priority vyhlášeny dvě výzvy šablon OP JAK.  Důvodem bylo zajištění návaznosti finanční podpory na podpůrné pedagogické pozice na školách po ukončení projektů financovaných z OP VVV.

 

Po dnešním oficiálním schválení OP JAK je na 23. června svoláno první zasedání Monitorovacího výboru s cílem projednat a schválit strategické dokumenty tohoto programu i další výzvy. Na červenec je plánována 8miliardová výzva pro špičkový výzkum, dalších 750 milionů Kč je připraveno na mezinárodní mobility výzkumných pracovníků.

 

Zdroj: www.msmt.cz

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem