Projektový servis UP

  >  DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ: PODPORA EXCELENTNÍCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ (OP VVV)

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ: PODPORA EXCELENTNÍCH VÝZKUMNÝCH TÝMŮ (OP VVV)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 7. 2015 výzvu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Prioritní osy: 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum. Cílem výzvy je, ve spolupráci s předními mezinárodními vědeckými kapacitami, vytvořit a materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy, které podpoří efektivní využití infrastruktur pro výzkum a vývoj, jejich rozvoj ve prospěch regionu, efektivní přenos znalostí ze zahraničí a schopnost vytvářet mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu.


Základní informace:

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

 

8. 1. 2016

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace

31. 10. 2022

 

Minimální délka projektu

36 měsíců 

Maximální délka projektu

84 měsíců

Celková částka alokovaná pro výzvu

2 500 000 000 Kč

Min. výše finanční podpory na 1 projekt

40 000 000 Kč 

Max. výše finanční podpory na 1 projekt

250 000 000 Kč

 

Minimální podíl spolufinancování ze strany příjemce 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

 

Podporované aktivity


a) Rozvoj kapacit výzkumných týmů – zvýšit výzkumný výkon VaV center propojením kvalitních mezinárodních týmů s vybudovanou výzkumnou infrastrukturou prostřednictvím přivedení a trvalého zapojení nových klíčových pracovníků do infrastruktur VaV center.

 

b) Dobudování, modernizace či upgrade infrastruktury – materiálně a technicky vybavit nové výzkumné týmy a podpořit tvorbu poznatků majících potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků.

 

c) Rozvoj strategických partnerství – posílení mezinárodní dimenze a intenzivní vědecké spolupráce s předními výzkumnými organizacemi v zahraničí, mezinárodní spolupráce. K rozvoji dojde spoluprací s alespoň jedním subjektem a tato spolupráce bude podložena dohodou o spolupráci.

 

d) Řízení projektu

 

Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-003-podpora-excelentnich-vyzkumnych-tymu-v


Ve výzvě je zásadní zejména splnění specifických podmínek a kritérií, jejichž seznam naleznete zde:


http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Excel.tym

/Priloha_c.2_Hodnotici_kriteria_verze_02.pdf


Pravidla pro žadatele a příjemce jsou uvedena zde:

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_Zadatele_a_Prijemce_verze_2.pdf


Projektová žádost v dané výzvě vyžaduje doložení příloh, jejichž seznam a způsob doložení je uveden níže (Příloha č. 9, str. 42):

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_Excelentni_vyzkumne_tymy_v2.pdf


Vzhledem k časové náročnosti příprav projektu, zejména povinných příloh v dané výzvě, Vás zdvořile žádáme, abyste v případě, že budete potřebovat pomoc s přípravou projektového záměru ze strany Projektového servisu UP, dodrželi podmínky níže uvedeného harmonogramu.


Dovolujeme si upozornit, že v případě jeho nedodržení nemůžeme garantovat, že budeme schopni pomoci s přípravou kvalitního projektového záměru.

 

Popis zásadních kroků při přípravě projektu

Termín (Deadline)

Zaslání projektového záměru (včetně souhlasu fakulty) na PS UP (jana.lukesova@upol.cz)

 

20. 10. 2015

Osobní konzultace záměru s projektovým manažerem z PS UP

23. 10. 2015

Příprava projektové přihlášky v aplikace MS2014+ a příprava příloh k žádosti

13. 11. 2015

Finalizace všech výše požadovaných příloh

30. 11. 2015

Zajištění podpisů příloh, nahrání do systému a kompletace projektové žádosti

10. 12. 2015

Finální kontrola projektové žádosti včetně příloh

15. 12. 2015

Finalizace projektové žádosti v systému MS2014+ a zajištění elektronického podpisu

20. 12. 2015

 

V případě Vašich dotazů k výzvě se prosím obracejte na:

 

Ing. Jana Lukešovou
tel.: 585 631 421

mobil: 420 774 401 559
e-mail: jana.lukesova@upol.cz

 

Těšíme se na spolupráci!

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem