Projektový servis UP

  >  DSP Technologie pro umění

DSP Technologie pro umění

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002314

 

Nový doktorský studijní program je určen pro přípravu nové generace multidisciplinárně zaměřených excelentních odborníků z řad historiků umění. Umožní rozšířit tradičně humanitně založené vzdělání historiků umění o oblast přírodních věd, především nové technologie fyzikálního (optického, mechanického), chemického a biochemického výzkumu. Absolventi doktorského studijního programu budou schopni zvládat nové teoretické i praktické požadavky a výzvy v oblasti uměleckohistorického bádání.

 

Cíle projektu:

 

Vytvoření nového multidisciplinárního doktorského studijního programu v rámci takového vzdělávacího procesu, který historikům umění doposud v České republice není poskytován. Ten v sobě ponese potenciál vědecký, výzkumný, společenský, praktický a v neposlední řadě i tržní. Naplnění cíle bude dosaženo vytvořením DSP, který bude řešit výše zmíněné problémy a v rámci celospolečenské situace dá popud k zahájení procesu přehodnocení vztahu společnosti k uměleckému dílu a jeho tržnímu potenciálu.

- Daná linie vzdělávacího systému v oboru teorie a dějiny výtvarných umění bude přizpůsobena standardu okolních zemí.
- Umělecké dílo bude chápáno z širšího vědeckého, kulturního, společenského a ekonomického hlediska.
- Rozšiřující přírodovědné vzdělání poskytne historikům umění nástroj pro užší komunikaci s přírodovědnými obory.
- Student nového DSP bude dostatečně a průběžně seznamován s novými technikami a metodami aplikovatelnými na uměleckohistorický výzkum za cílem získávání nových exaktních informací o uměleckém díle, nových možnostech jeho dokumentace, ochrany, konzervování, restaurování a valorizace.
- Přírodovědné obory nebudou pouze nástrojem k uměleckohistorickému bádání. Za jejich přispění a v rámci mezioborové spolupráce se budou podílet na rozšiřování škály přírodovědných výzkumných metod aplikovatelných na uměleckohistorické bádání. Ta je sice dnes již velmi široká, ale i nadále poskytuje mnoho výzev, kterých více než historici umění doposud využívají zejména restaurátoři a konzervátoři.
- Bude dána větší možnost pro zapojení do mezinárodních multidisciplinárních projektů, které se této tématice věnují.
- Dojde k posílení multidisciplinární humanitní komunity: historik umění (vedle konzervátora a restaurátora) bude schopen adekvátně čelit novým požadavkům kladeným na obor v oblasti archeometrie, restaurování, konzervování a na ně navazujících požadavků celospolečenských, týkajících se hodnotné valorizace uměleckého díla v duchu vědeckých přístupů XXI. století.

 

Katedra nově otevírá druhý doktorský studijní program s unikátní specializací

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem