Projektový servis UP

  >  DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku

DSP Sociologie: Výuka pro výzkum, výzkum pro výuku

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002300

 

Cílem je tvorba 4letého DSP zaměřeného na rozvoj výzkumných kompetencí studentů a na internacionalizaci výuky. Změny v obsahu, formách a metodách se týkají rozšíření výuky založené na přímé zkušenosti s výzkumem; zesílení důrazu na znalosti a dovednosti relevantní zejm. pro aplikovaný výzkum; orientace předmětů na aktuální potřeby společenské praxe; spolupráce s aplikační sférou, akademickými a výzkumnými institucemi, vč. zahraničních na vzdělávání ve výzkumu; zvýšení podílu výuky v AJ.

 

Cíle projektu:

 

Cílem projektu je příprava a akreditace DSP Sociologie,
(1) jehož standardní délka studia bude prodloužena ze tří na čtyři akademické roky a které bude výrazně zaměřeno (2) na rozvoj výzkumných kompetencí studentů uplatnitelných v základním a rovněž v aplikovaném výzkumu a (3) na internacionalizaci výuky. S tím souvisejí cíle:
- zvýšit podíl výuky založené na přímé praktické zkušenosti s výzkumem (Národní RIS3, SVP 2020, DZ UP);
- zvětšit důraz na znalosti a dovednosti potřebné pro oblast aplikovaného výzkumu;
- posílit orientaci předmětů na zásadní společenské problémy, resp. aktuální potřeby společenské praxe (viz společenské výzvy Národní RIS3; DZ UP);
- zintenzivnit spolupráci s aplikační sférou a výzkumnými institucemi při zajištění výuky (DZ UP);
- prohloubit internacionalizaci DSP Sociologie, tj. spolupráci se zahraničním pracovištěm na vzdělávání doktorandů ve výzkumu (NPR ČR, DZ UP);
- zvětšit podíl výuky předmětů v anglickém jazyce.
Realizace projektu přispěje ke změně profilu absolventa DSP Sociologie, většímu zapojení studentů všech stupňů do výzkumu a bližšímu kontaktu s aplikační sférou a mezinárodním akademickým či vědecko-výzkumným prostředím, potažmo ke zvýšení připravenosti absolventů řešit (výzkumné) problémy praxe a zapojit se do mezinárodních výzkumných týmů. Povede tím i ke zlepšení jejich profesního uplatnění v akademické sféře, ale také mimo ni, vč. uplatnění v zahraničí.

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem