Projektový servis UP

  >  Digital Humanities pro budoucnost

Digital Humanities pro budoucnost

Název projektu / Nazwa projektu:

„Digital Humanities pro budoucnost“ / „Humanistyka Cyfrowa dla Przyszłoście“

 

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

CZ.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002217

 

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Projekt zvyšuje uplatnitelnost absolventů humanitních oborů v příhraničních oblastech Česka a Polska formou zavedení oboru Digital Humanities v bakalářském stupni na UP, resp. zavedením změn do stávajících programů na UWr. Absolventi budou připraveni pro práci s digitálními daty (kombinace programování a analýzy textu) a uplatní se v nových segmentech trhu práce. Cílem je přímá uplatnitelnost absolventů VŠ založená na technických a analytických dovednostech. /Projekt zwiększa możliwości zatrudnienia absolwentów kierunków humanistycznych w obszarach przygranicznych RCz i Polski poprzez wprowadzenie kierunku Humanistyka Cyfrowa na poziomie licencjackim na UP, odpowiednio innowacji do istniejących programów na UW. Absolwenci będą przygotowani do pracy z danymi cyfrowymii znajdą zatrudnienie w nowych segmentach rynku pracy.Celem jest bezpośrednia możliwość zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, oparta na ich umiejętnościach technicznych i analitycznych.

 

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu:

1.4.2020 – 30.9.2023

 

Žadatel / příjemce:

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Partneři projektu / Partnerzy projektu:

Uniwersytet Wrocławski

 

Schválená dotace ve výši / zatwierdzona dotacja w wysokości:   331 561,55 €

 

 

„Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko” / „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska

  

 

  

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem