Projektový servis UP

  >  Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000519

 

Předkládaný projekt reaguje na stále se zvyšující požadavek společnosti zařazovat děti mladší 3 let do institucionální výchovy a vzdělávání v běžných mateřských školách. Formou budování center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů tak budou vzájemně předávány zkušenosti jednotlivých aktérů s danou problematikou a následně bude vytvořena ucelená řada metodických materiálů, poskytujících pedagogům potřebnou oporu při uspokojování potřeb dvouletých dětí v běžných mateřských školách.

 

 

Cíle projektu:

 

Projekt bude naplňovat svoje aktivity v rámci vyhlášeného specifického cíle 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Předkládaný projekt se chce zaměřit na kolegiální podporu v rámci síťovaných škol v oblasti vytváření a dodržování podmínek předškolního vzdělávání a následně v rámci metodických materiálů nabídnout a ověřit náměty pro optimalizaci výchovy a vzdělávání těchto dětí. Pro odůvodnění potřebnosti realizace projektu byl proveden průzkum zaměřený na identifikaci potřeb cílové skupiny, týkající se požadavků nutných pro zajišťování podmínek předškolního vzdělávání dvouletých dětí v běžné MŠ.  Provedené průzkumné šetření poukázalo na absenci metodických materiálů pro výchovu a vzdělávání dvouletých dětí v předškolních zařízeních, neboť této problematice nebyla po poslední kurikulární reformě věnována pozornost. Jako klíčové se jeví také, pro získání zkušeností a inspirace pro práci cílové skupiny, hospitace u zahraničních pedagogů, kteří ve své praxi v mateřských školách dvouleté děti běžně vzdělávají.


Hlavním cílem projektu bude na základě vytvoření center kolegiální podpory, a následné sítě MŠ, zprostředkovat předškolním pedagogům odbornou platformu pro výchovu a vzdělávání dvouletých dětí, zařazených do běžných mateřských škol, čímž bude významně navýšena odbornost předškolních pedagogů. Hlavní cíl bude podpořen dílčími cíli, kterými bude:


1. pořádání pravidelných setkání předškolních pedagogů a předávání si znalostí a zkušeností;
2. příprava, a následné ověření, metodických materiálů pro práci s dvouletými dětmi;
3. provádění hospitační činnosti v rámci stáží v tuzemských a zahraničních předškolních institucích;
4. aktivní zapojení studentů předškolní pedagogiky do praxe.

 

 

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem