Projektový servis UP

  >  Deadline: Výzva č. 02_15_007 OP VVV - prioritní osa 3 – investiční priorita 3

Deadline: Výzva č. 02_15_007 OP VVV - prioritní osa 3 – investiční priorita 3

Výzva č. 02_15_007 OP VVV - prioritní osa 3 – investiční priorita 3


Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 1 OP VVV.

 

Téma: Vzdělávání a vzdělávací infrastruktura

 

Program: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

Prioritní osa/Priorita unie: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu
a sekundárnímu vzdělávání

 

Doba platnosti: 24. 8. 2015 0:00– 30. 11. 2015 0:00

 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 10. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12.2019

Minimální délka realizace projektu: 24 měsíců

Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců

 

Forma podpory:

 

Fond: Evropsky sociální fond

Způsob financovaní: Ex ante

Výše první zálohové platby je v rámci teto výzvy stanovena na

maximálně 30 % celkových způsobilých výdajů projektu

Alokace výzvy: 700 000 000 Kč

Typ podporovaných operaci/projekt: individuální projekt

 

Oprávnění žadatelé:

 

  • Veřejné vysoké školy, uskutečňující programy zaměřené na přípravu k výkonu regulovaného povolení pedagogického pracovníka;
  • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost; (soukromoprávní neziskové organizace):

 

Cílová skupina:

 

  • děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;
  • žáci základních a středních škol s potřebou podpůrných opatření a ti žáci, kteří jsou  ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání;
  • děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí ve škole, školském zařízeni pro zájmové vzdělávaní a organizacích působících v oblasti volného času dětí a mládeže;
  • rodiče dětí a žáků, pracovníci škol a školských zařízení, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení;
  • pracovnici a dobrovolní pracovnici organizaci působcích v oblasti vzdělávaní nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, studenti pedagogických fakult a oborů zaměřených na vzdělávání dětí a žáků;
  • zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice;
  • veřejnost.

 

 

Věcné zaměření

  • Specifický cíl: SC1.


Popis aktivit

Inkluzívní vzdělávání a rovný přístup je součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč všemi specifickými cíli Prioritní osy 3 OP VVV. KLIMA je akronym shrnující podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení. Posláním akce KLIMA je  úspěch pro každé dítě.

 

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-006-inkluzivni-vzdelavani-v-prioritni-ose-3-op    

 

Kalendář

<<srpen 2022>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem