Projektový servis UP

  >  Deadline výzvy č. 124 OP Z - Podpora inovačního prostředí a druhé veřejné soutěže v programu TRIO

Deadline výzvy č. 124 OP Z - Podpora inovačního prostředí a druhé veřejné soutěže v programu TRIO

ŘO OP Zaměstnanost (OP Z) vyhlásil průběžnou výzvu č. 124  Podpora inovačního prostředí

Jedná se o průběžnu výzvu - projektové žádosti jsou hodnoceny dle pořadí ve kterém je poskytovatel dotace přijal. Hodnocení tedy probíhá průběžně (nikoliv až po termínu ukončení příjmu projektových žádostí) a do vyčerpání celkové alokace.

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy: datové platformy, znalostní platformy (dále rozdělena na dvě podoblasti), akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu.

 • Oprávněným žadatelem jsou i VVŠ.
 • Datum zahájení příjmu projektových žádostí: 30. 4. 2016
 • Datum ukončení příjmu projektových žádostí: 30. 11. 2016
 • Maximální délka realizace projektu: 36 měsíců (do 31. 3. 2020)
 • Spolufinancování VVŠ: 5%
 • Min. a max. alokace na projekt: 500 tis. Kč - 20 mil. Kč
 • Celková alokace výzvy: 120 mil. Kč

Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

 

 

Vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TRIO

 

Autor: Odbor 61600

Podmínky a kompletní zadávací dokumentace druhé veřejné soutěže v programu TRIO, v níž lze zasílat žádosti o podporu projektů aplikovaného výzkumu ve lhůtě do 30. listopadu 2016


Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. října 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), v programu TRIO.


Podmínky veřejné soutěže:


TRIO je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny v druhé veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2021,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu schváleného usnesením vlády ze dne 25. 5. 2015 č. 379 je zveřejněn na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/dokument160144.html).

 

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

 

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

 

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami RIS3,
 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,
 • naplnění účinné spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána na předepsaných formulářích, vytištěných po vyplnění a odeslání interaktivní elektronické přihlášky v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příloh požadovaných v papírové podobě, a to v jednom vyhotovení. Žádost musí být doručena do podatelny MPO do 12 hodin 30. 11. 2016 nebo podána na poště nejpozději 30. 11. 2016 (rozhodující z hlediska dodržení stanovené soutěžní lhůty je razítko podatelny MPO nebo razítko pošty).

 

Pro rok 2017 je na podporu schválených projektů alokováno 220 mil. Kč.


Návrhy projektů lze podávat ve lhůtě od 4. 10. 2016 do 30. 11. 2016.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 1. 12. 2016 do 15. 5. 2017. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 15. 5. 2017 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/p...-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/).

 

Papírovou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15   Praha 1

 

Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

 

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/p...-podnikani/vyzkum-a-vyvoj/ ).

 

Přílohy:


Zadávací dokumentace 2. veřejné soutěže v programu TRIO vyhlášené MPO

Příloha I.1 – Základní pojmy použité v zadávací dokumentaci 2. veřejné soutěže v programu TRIO
Příloha I.2 – Podporované cíle NPOV
Příloha I.3 – Základní charakteristika KETs
Příloha I.4 – Podporované výsledky
Příloha I.5 - Vertikální priority národní RIS3 strategie
Příloha II. – Seznam příloh dokládaných uchazeči
Příloha II.1 – Závazná osnova projektu a vzor marketingové studie
Příloha III. – Příručka pro uchazeče (návod k vyplnění elektronické přihlášky)
Příloha IV. – Vzor smlouvy o poskytnutí podpory

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2016)

Upozornění na nejvýznamnější změny v zadávací dokumentaci a elektronické přihlášce 2. VS v programu TRIO ve srovnání s 1. VS

 

 

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem