Projektový servis UP

  >  Čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO

Čtvrtá veřejná soutěž v programu TRIO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu TRIO.

Podmínky veřejné soutěže:

TRIO je programem na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie.

U projektů, které budou podpořeny ve čtvrté veřejné soutěži v programu TRIO, se předpokládá:

 • zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019,
 • ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022,
 • doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců.

Plný text programu po změně schválené usnesením vlády ze dne 30. 4. 2018 č. 280 je zveřejněn na webu poskytovatele (https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/2018/5/Text-programu-TRIO_zneni-od-30-04-2018.pdf ).

Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

Povinnost prokázat způsobilost podle § 18 Zákona se vztahuje na uchazeče i na další účastníky projektu.

Návrhy projektů budou hodnoceny z hlediska splnění podmínek veřejné soutěže a dále na základě následujících kritérií:

 • naplnění cílů Programu a soulad s vertikálními prioritami národní RIS3 strategie, včetně rozvoje potenciálu v oblasti KETs,
 • užitné (technické) parametry výsledku
 • technicko – ekonomická úroveň a komplexnost navrhovaného řešení,
 • přiměřenost časového plánu a finančních požadavků,
 • uplatnění výsledků,
 • aktuálnost a potřebnost projektu a vhodnost jeho podpory z veřejných prostředků,
 • prokázání odborné a ekonomické způsobilosti uchazeče,celková úroveň projektu.
 • celková úroveň projektu.

Žádost o podporu programového projektu musí být do veřejné soutěže podána jak ve formě interaktivní elektronické přihlášky vyplněné a odeslané (v termínu do 31. 10. 2018 do 12 hod.) v informačním systému programu TRIO (https://trio.mpo.cz), včetně příslušných příloh, tak i ve formě přihlášky vytištěné (po jejím odeslání v informačním systému), včetně příloh požadovaných v tištěné podobě, a to v jednom vyhotovení. Písemná žádost musí být doručena do podatelny MPO v soutěžní lhůtě, tj. od 4. 9. 2018 do 31. 10. 2018 do 14 hod., a to buď osobně nebo prostřednictvím kteréhokoliv provozovatele doručovacích služeb. Žádosti doručené podatelně po této lhůtě nebudou přijaty do soutěže.

Hodnoticí lhůta bude trvat od 1. 11. 2018 do 12. 4. 2019. Výsledky veřejné soutěže budou zveřejněny dne 12. 4. 2019 na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/).

Tištěnou podobu žádosti je nutno doručit na adresu sídla poskytovatele dle pokynů v zadávací dokumentaci veřejné soutěže:

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15   Praha 1

Podrobnosti k podmínkám veřejné soutěže jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech, které jsou dostupné na webu poskytovatele (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/). Kontaktní osoba poskytovatele: Ing. Eva Kořínková, korinkova@mpo.cz , tel. +420 224 85 26 21 (doporučená doba pro kontaktování – Po až Pá: 9 až 11 a 14 až 16hod.).

Pro rok 2019 je na podporu schválených projektů alokováno cca 442 mil. Kč, na celou dobu řešení to bude cca 1,7 mld. Kč.

 

Přílohy ke stažení

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/

Kalendář

<<červen 2023>>
Po Út St Čt So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Nejbližší akce

Zasílání aktualit emailem