Projektový servis UP

  >  CMTF_M3_2

CMTF_M3_2

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_18_053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP

Název projektu: Podpora mobility na UP II.

Podporovaná aktivita: 3 - Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí

Mobilita: 3 - Junior v zahraničí (CMTF_2)

Vysílající pracoviště: CMTF UP

Místo mobility: Rakousko

Doba trvání: 3 měsíce

Termín: 1. 10. – 31. 12. 2022

Úvazek: 1,0

 

Příloha VŘ

 

Popis mobility:

Obsahem mobility bude odborná výzkumná práce pod vedením Assoc. Prof. Dr. Martina Kušky, Ph.D., proděkana pro výzkum na Sigmund Freud University ve Vídni. Jeho předchozím působištěm (2019 – 2022) byla rakouská Donau-Universität Krems, Fakulta zdraví a medicíny, Katedra psychoterapie a biopsychosociálniho zdraví, s převažujícím výzkumným zaměřením na psychické dopady pandemie Covid-19. Hlavním odborným zájmem Dr. Kušky je kvalitativní a kvantitativní zkoumání psychoterapeutických faktorů. Výzkumné zaměření reflektuje individuální i skupinovou psychoterapii v rámci kulturních kontextů, zabývá se transformací emocí v psychoterapii, emocionální kreativitou, ale i dyádami terapeut-pacient, které umožňují porozumět procesům a outcomes v psychoterapii, např. prostřednictvím analýzy korektivních zkušeností pacientu.

Pracovník vyslaný na mobilitu se bude věnovat studiu diagnostických a terapeutických metod a možnostem výzkumu různých psychoterapeutických postupů při nezpracované psychické traumatizaci a nejisté vztahové vazbě, které patří mezi výrazné rizikové faktory mnoha duševních a psychosomatických onemocnění. Získané poznatky mohou být základem pro výzkum účinnosti různých psychoterapeutických metod v ČR, zejména v problematice traumatu a nejisté vztahové vazby. Poznatky mohou být prezentovány studentům a pracovníkům pomáhajících profesí, na akademické půdě CMTF UP, formou seminářů a workshopů, v návaznosti na již probíhající vzdělávání v psychosomatice.

Výzkumný pracovník je povinen se účastnit konference/ semináře/ workshopu apod., minimálně jednou v průběhu mobility. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: hrubá měsíční mzda 79 500 Kč

 

Požadavky na uchazeče:

 

I. fáze

  • je studentem Ph.D. nebo splňuje definici Post-doka
  • jedná-li se o studenta Ph.D. musí mít tato osoba status studenta Ph.D. (v instituci se sídlem na území ČR)
  • je v době realizace mobility zaměstnancem příjemce dotace na minimální pracovní úvazek 0,5 a má doporučení školitele (jedná-li se o Ph.D. studenta)

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

 

II. fáze - způsob hodnocení:

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

 

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 30

 

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Kritérium 3:

Přínos pro vysílající pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), ze kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

 

Maximální možný počet dosažených bodů je 50. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení, uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Požadované dokumenty:

Vyplněná přihláška k výběrovému řízení včetně všech požadovaných příloh, viz příloha inzerátu zde.

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Úspěšní uchazeči budou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu minimálně 6 měsíců od ukončení mobility.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

 

Žádosti podávejte elektronicky na adresu vit.husek@upol.cz nejpozději 1. 9. 2022.

Kalendář

<<červenec 2024>>
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Zasílání aktualit emailem