Zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků na UPOL 

 

 

KDY: 22. listopadu 2011 ve 14.00 hodin

KDE: místnost LN 53 (tř. 17. listopadu 50 A, 4.NP, mapa)

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Jitka Barnetová UPOL, vedoucí personálně mzdového oddělení RUP

 

 

STRUČNÁ ANOTACE

Vzhledem k narůstajícímu počtu nově příchozích zahraničních vědeckých pracovníků na Univerzitu Palackého v Olomouci je potřeba seznámit akademické a ostatní pracovníky univerzity se základními pravidly a výklady zákonů týkající se této problematiky. Během semináře budou účastníci upozorněni na specifická pravidla a povinnosti spojené se zaměstnáním zahraničních vědců.

 

Seminář bude zaměřen na představení základních právních předpisů. Poté bude výklad rozdělen na pracovníky ze zemí EU, EHP a Švýcarska a pracovníky ze třetích zemí. U obou skupin budou specifikována pravidla pro zaměstnávání, povinnosti zaměstnavatele evidovat a přihlásit cizince na příslušné úřady, zdravotní pojištění, sociální zabezpeční apod.

 

 

STRUKTURA SEMINÁŘE:


1) Základní právní předpisy

2) Cizinec ze zemí EU, EHP a Švýcarska

- Pravidla pro zaměstnávání

- Informační a evidenční povinnost zaměstnavatele

- Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

3) Cizinec ze třetích zemí

- Pravidla pro zaměstnávání

- Cizinec, který nepotřebuje povolení k zaměstnání podle výjimek stanovených v § 98 zákona o zaměstnanosti

- Držitel zelené karty a modré karty

- Cizinec, který potřebuje povolení k pobytu a povolení k zaměstnání

- Informační a evidenční povinnost zaměstnavatele

- Zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

 

 

CÍL

Cílem semináře je usnadnit účastníkům orientaci v problematice zaměstnávání zahraničních vědeckých pracovníků na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během semináře budou účastníci seznámeni se základními právními předpisy.

 

 

Podklady ze semináře a fotogalerie

 

 

 

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523