Velká Británie

Oficiální název: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Užívaný název: Velká Británie
Rozloha:  243 799 km2
Státní zřízení: konstituční monarchie
Počet obyvatel: 60 587 000
Hlavní město: Londýn
Admin. členění: 4 země (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko), 54 hrabství, 12 krajů (Skotsko), 26 okresů (Severní Irsko)
Úřední jazyk: angličtina a velština. V některých oblastech Skotska se užívá i gaelština, není však úředním jazykem.
Měna: 1 libra šterlinků (GBP) = 100 pencí
Národn. složení: Angličané (83,5 %), Skotové (8,5 %), Velšané (5 %), Irové (3%). V Británii žijí početné menšiny Poláků, Indů, Pákistánců, Bangladéšanů a Číňanů.
Náboženství: křesťané (71,6 %), muslimové (2,7 %), hinduisté (1 %)
Velká Británie

 

                           
ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU
 
1. Pracovní povolení
Od 1. května 2004 pracovní povolení již nejsou nutná.

 

2. Povinná registrace

Pracovní povolení sice již nejsou nutná, ale byl zaveden program povinné registrace pracovníků z nových členských států EU. V praxi tento program funguje tak, že jakmile si občan ČR najde v Británii práci, musí do 30 dnů vyplnit registrační formulář a zaslat jej poštou na adresu uvedenou na žádosti:

K registraci bude třeba doložit kopii dopisu od zaměstnavatele potvrzujícího zaměstnání, 2 fotografie, originál platného cestovního pasu nebo občanského průkazu a 90 liber na poplatek. Poté bude občanovi vystaveno registrační osvědčení, které mu umožní žít a pracovat v Británii po dobu výkonu dané práce. Pokud práci změní před uplynutím 12 měsíců, bude se muset registrovat znovu. V tomto případě se předkládají všechny výše uvedené doklady, ale již bez poplatku 90 liber. Zaměstnavatelé jsou povinni registraci kontrolovat.

 

Au-pair
Činnost au-pair se nepovažuje za zaměstnání, a proto se au-pair nemusí registrovat do programu Worker Registration Scheme. Pokud by však chtěla au-pair své postavení změnit a s hostitelskou rodinou uzavřít formální pracovní poměr (např. zvýšením počtu odpracovaných hodin, změnou popisu práce či mzdy), bude se muset do programu WRS zaregistrovat.

Osoby samostatně výdělečně činné (self-employed)

Osoby samostatně výdělečně činné se nemusejí registrovat. Pokud přestanete být samostatně výdělečně činní, budete muset obecně prokázat soběstačnost,
aby vám bylo zachováno právo pobytu v Británii. Najdete-li si práci, budete muset požádat o registraci (WRS).

 

3. Povolení k pobytu
Právo žít ve Velké Británii má po 1. květnu 2004 každý občan České republiky, který v Británii pracuje nebo tam nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil,
aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Pokud máte právo pobývat a žít ve Velké Británii, nepotřebujete žádné povolení k pobytu ani registraci na policii.


Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat v Británii za předpokladu, že jsou také občany některého ze členských států EU. Pokud nejsou občany některého ze států Evropského hospodářského prostoru, musí mít povolení pro rodinu (tzv. family permit). Toto povolení musí získat před odjezdem do Británie. Pokud se budou snažit o vstup na území Velké Británie bez povolení pro rodinu, může se stát,
že jim nebude vstup povolen.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Velká Británie a vysokoškolské vzdělávání

Velká Británie (VB) je známa svým kvalitním školstvím. Většina pregraduálních kurzů (označované jako undergraduate degree nebo first degree - náš bakalář) trvá tři nebo čtyři roky. Některé odborné kurzy (např. medicína, stomatologie nebo architektura) jsou delší a mohou trvat pět až sedm let. Postgraduální kurzy (tedy postgraduate course nebo second degree, kde získáte např. titul MA, MSc - tedy náš magistr nebo doktorand) obvykle trvají dva roky.

 

Vzdělávací systém v jednotlivých zemích Velké Británie se liší (zaveden tzv. dvoufázový cyklus):

 

Anglie, Wales a Severní Irsko

- 3 roky: bakalář

- 4/5 let: magistr

 

Skotsko:

- 4 roky: bakalář

- 5 let: magistr

 

Počet studentů na britských univerzitách se liší. Na velkých univerzitách studuje více než 30 tisíc studentů, existují však i školy s méně než tisícovkou studentů.

 

2. Studium ve VB

VB má dlouhou tradici v přijímání zahraničních studentů. Na britských univerzitách studuje 1,8 miliónu studentů, z čehož je více než 300 tisíc zahraničních studentů z více než 180 různých zemí.

 

Každá univerzita má zaměstnance, kteří zodpoví tvé dotazy, poradí ti, jak se přihlásit na jejich školu a pomohou ti během tvého pobytu ve VB. Hodně univerzit ještě před začátkem kurzů organizuje pro nové studenty akce, na kterých se studenti navzájem seznámí a zvyknou si na nové prostředí. Pro mezinárodní studenty jsou pak pořádány různé akce průběhu celého roku.

 

3. Na co bys měl myslet, než vyplníš přihlášku

Mám na kurz, který jsem si vybral?

Každý kurz má vstupní požadavky. Vstupní požadavky jsou od toho, aby pomohly vysokým školám vybrat studenty, kteří budou úspěšní (ve VB se nedělají naše klasické přijímačky). Každá vysoká škola uveřejňuje své vstupní požadavky v katalogu programů.

 

Vstupní požadavky jsou téměř vždy popsány v podmínkách britských zkoušek (terms of UK exams) buď jako známky nebo stále častěji jako tzv. tarifní bodové skóre. VB nemá s ostatními zeměmi žádný oficiální seznam srovnávání známek. Je na každé univerzitě, aby rozhodla, zda  vyhovuješ vstupním požadavkům na jejich kurz. Zda tvé známky a kvalifikace odpovídají, si ověř u vysokých škol, na které se chceš hlásit.

 

Vstupní požadavky mohou zahrnovat akademickou i profesní kvalifikaci (např. maturitní zkouška, bakalářský titul) a konkrétní známky. Mohou také zahrnovat předepsanou pracovní zkušenost. Některé univerzity připojují další požadavky, např. finanční nebo zdravotní podmínky, které musíš splnit dříve, než začneš studovat. Na programy jako je medicína může škola při přijímacím řízení požadovat také pohovor a na jiné (tanec, divadlo) může požadovat zkoušku nebo umělecké portfolio.

 

Je úroveň mojí angličtiny natolik dobrá, abych uspěl ve vybraném kurzu?

Vysoké školy tě budou informovat o tom, jaký stupeň psané a mluvené angličtiny potřebuješ, aby se mohl účastnit přednášek, seminářů a zkoušek. Pokud angličtina není tvůj rodný jazyk, většina univerzit po tobě bude chtít jazykovou zkoušku nebo složit předepsaný test v angličtině.

 

4. Užitečné informace

Status českých občanů studujících ve Velké Británii

Čeští občané studující ve VB patří do kategorie „EEA students“ (European Economic Area students) a mají tak na většině univerzit status domácího („home“) studenta. Platí tedy stejné školné jako britští studenti (studenti za zámoří platí vyšší školné) a stejně tak mohou mít za určitých podmínek nárok na studentskou podporu.

 

Práce při studiu ve Velké Británii

Čeští občané studující ve VB zde mohou také bez omezení pracovat. Znamená to tedy, že nepotřebuješ žádné pracovní povolení. Pokud ve VB pracuješ, musíš se pouze povinně registrovat na Worker Registration Scheme. Poté můžeš pracovat neomezený počet hodin.

 

5. Užitečné webové stránky

http://www.britishcouncil.org/ - vysoké školství, programy univerzit, stipendia

www.educationuk.org  - informace o studiu ve VB pro zahraniční studenty

http://www.ucas.com - vysoké školství, seznam univerzit a studijních programů ve VB
http://www.ukcosa.org.uk - rady pro zahraniční studenty ve VB
http://www.oncourse.co.uk - vyhledávač kurzů ve VB
http://www.prospects.csu.ac.uk - databáze všech kurzů na univerzitách VB
http://www.studyinbritain.com - komplexní informace o studiu ve VB
www.postgrad.hobsons.com - vyhledávač postgraduálních programů ve VB
 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523