Švédsko

Oficiální název země: Švédské království

Rozloha: 449964 km²

Počet obyvatel: 8946193 

Hlavní město: Stockholm

Měna: SEK - švédská koruna = 100 öre

Jazyky: švédština (93%), finština, laponština

Správní rozdělení: 24 provincií

Etnické složení: Švédové (90%), autochtonní Finové (2%), Laponci

Náboženství: evangelicko-luteránská církev (89%), katolíci (1%)

Švédsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 
1. Pracovní povolení
Občané ČR, kteří nastupují ve Švédsku do zaměstnání, nepotřebují pracovní povolení.

2. Povinná registrace
Finanční úřad se zabývá kromě daňové evidence také přidělením osobního čísla. To má širší použití než jen daňové. Při první návštěvě místního finančního úřadu vám bude podle délky pobytu přiděleno osobní číslo personnummer nebo samordningsnummer, které budete ve Švédsku používat pro různé účely (sociální pojištění, pobyt, zdanění). 

 

3. Povolení k pobytu
Abyste se řádně registrovali, je nezbytné prokázat, že splňujete všechny předpoklady, tj. že budete zaměstnán, budete mít dostatek finančních prostředků pro život ve Švédsku a že budete mít, kde bydlet. 

 

Typ pobytu

- krátkodobý pobyt se ohlašuje a potvrzuje na kartu krátkodobého residenta,  

- pobyt delší než tři měsíce (dlouhodobý) se potvrzuje na kartu residenta.

 

Pobytové záležitosti vyřizuje švédský migrační úřad. Vaše rodina má také právo získat povolení k pobytu. Za rodinné členy jsou považováni manžel nebo manželka, děti do 21 let ve vaší péči, a dále rodiče, kteří jsou závislí na vaší podpoře. Jestliže máte zájem o podrobnosti k povolení pobytu, navštivte internetové stránky migračního úřadu nebo se obraťte na švédskou ambasádu v ČR.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

Studium ve Švédsku je pro zahraniční studenty koordinováno Švédským institutem, Svenska Institutet (http://www.si.se). Na jeho stránkách naleznete aktuální informace o studijních programech švédských škol a univerzit.

 

1. Vzdělávací systém 

Téměř všechny vysoké školy ve Švédsku spadají pod Ministerstvo vzdělání a vědy. Stát provozuje 11 vysokých škol (nejznámější ve městech Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, Umea, Linköping, Karlstad a Växjö) a dva specializované instituty pro vzdělávání a vědu ve Stockholmu (jeden zaměřený na medicínu a druhý technický). Ve Švédsku existují dvě státní školy pro vzdělávání dospělých a také školy pro vzdělávání imigrantů.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Zahraniční studenti musí prokázat dobrou znalost anglického jazyka. Požadavky jednotlivých škol se liší, ale většinou požadují jazykovou zkoušku.

 

3. Jaká je výše školného?

Vzhledem ke štědrému sociálnímu systému ve Švédsku je vzdělávání v rámci veřejného školského systému bezplatné. Žáci si nemusí platit výukové materiály, stravování, zdravotnické služby či dopravu do školního zařízení.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Studenti z ČR nepotřebují pro studium vízum (viz výše)

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano, můžete studovat i pracovat a nepotřebujete k tomu pracovní povolení.

 

6. Užitečné webové stránky

http://www.si.se - Swedish Institute, vzdělávání, výzkum, databáze stipendií, informace o celé Skandinávii

http://www.studyin.sweden.se – informace o studiu a životu ve Švédsku, vzdělávací systém

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eures.cz

www.euroskop.cz

www.europa.eu

www.severskelisty.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523