Španělsko

Oficiální název: Španělské království - Reino de Espaňa
Zkrácený název:  Španělsko - Spain
Rozloha:  505 992 km²
Státní zřízení: Konstituční monarchie federativního typu 
Počet obyvatel:  46 063 511
Hl.město:  Madrid
Administrativní členění: 17 autonomních oblastí složenými z 52 provincií  a 2 evklávami Ceuta a Melilla
Úřední jazyk:  Španělština (castellano), regionálně katalánština, baskičtina, galicijština
Národnostní složení: 73 % Španělé, 18 % Katalánci, 2,5 % Baskové
Měna: 1 EURO = 100 centů
Náboženství:  83,6 % katolíci, 11,9 % bez vyznání, 2 % protestantů, 1,8 % muslimů, 0,7 % ostatní

Španělsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

1. Pracovní povolení

1. 5. 2006 byl pro české občany pracovní trh ve Španělsku uvolněn. Rozhodnutí zavést přechodné období na volný pohyb pracovníků je od tohoto data zrušeno, tzn., že čeští pracovníci již nepotřebují pro práci ve Španělsku žádné pracovní povolení (ani pracovní vízum).

 

2. Povinná registrace

Po příjezdu do Španělska je nutné získat „identifikační číslo cizince“, tzv. NIE (número de indentificación de extranjero). Toto číslo musí být uvedeno na všech vydaných a zpracovávaných dokumentech.

 

3. Povolení k pobytu

Pokud budete ve Španělsku pracovat, musíte požádat do 30 dnů od vstupu do země o povolení k pobytu v příslušné provincii na cizinecké policii. Pro ostatní osoby (penzisté, ekonomicky neaktivní občané, podnikatelé, studenti atd.) platí: pokud se rozhodnete zůstat v zemi déle než 90 dnů, musíte  také požádat o povolení k pobytu na cizinecké policii. Při pobytu do 90 dnů není třeba o povolení k pobytu žádat. Jediným omezením pobytu ekonomicky neaktivních občanů ČR na území Španělska je výhrada, aby se dotyčný občan ČR nestal, resp. aby nehrozilo, že se stane, přítěží sociálního systému Španělska. Platí, že v okamžiku, kdy se občan ČR poprvé přihlašuje k pobytu, může po něm příslušný úřad vyžadovat doložení skutečnosti, že nehrozí, že by se mohl stát takovouto přítěží (zejména doložením dostatečného pravidelného měsíčního příjmu nebo dostatku finančních prostředků na účtu apod.). Nebude-li moci občan ČR tuto skutečnost doložit, může příslušný úřad jeho pobyt na svém území odmítnout. Může tak ale učinit pouze při prvním přihlašování občana ČR k pobytu; jakmile je toto povolení uděleno, je již prodlužováno automaticky. U ekonomicky neaktivních občanů, kteří nejsou důchodci, se k této podmínce dále přidává podmínka zdravotního pojištění vůči všem rizikům. Při přihlašování dále platí, že občan musí prokázat, do jaké kategorie patří (důchodce, student apod.).

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?
Pro studium na vysoké škole musíte mít ukončené středoškolské vzdělání a požádat o uznání maturity španělským Ministerstvem vzdělání a kultury. Pro studium ve španělštině potřebujete zkoušku „selectividad". Tuto zkoušku je možné složit ve dvou termínech (červen a září). Pak se můžete přihlásit  do systému španělských státních universit. Pro zahraniční studenty jsou určena 3% kapacity vysokých škol.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Je vyžadována zkouška (Selectividad), která se skládá pouze ve španělštině.

 

3. Jaká je výše školného?

Školné se platí na státních i soukromých školách. Platí se za zápis ke studiu a za kredity (čím více předmětů, tím vyšší školné).

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

V případě, že délka pobytu nepřesáhne 3 měsíce, nepotřebují čeští studenti žádné povolení k pobytu.  

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano, při studiu je možné pracovat.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

Ano, ale není jich mnoho a jedná se spíše o magisterské a postgraduální obory.

 

7. Užitečné webové stránky

http://www.mec.es – ministerstvo školství ve Španělsku

http://www.mae.es – ministerstvo zahraničních věcí

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523