Francie

Oficiální název: Francouzská republika
Rozloha: kontinentální Francie 551 602 km2
Hlavní město: Paříž (2,11 miliónu obyvatel, celá aglomerace 9,6 miliónu)
Obyvatelstvo: 60,7 milionů  (zhruba 80% bydlí ve městech)
Správní rozdělení: 26 regionů (z toho 4 zámořské), dělených do 100 departmentů.
Úřední jazyk: francouzština
Měna: EUR

Francie


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

Právo k pobytu ve Francii má od 1. května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje anebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat ve Francii, pokud jsou občany některého členského státu EU.

 

1. Pracovní povolení

Každý zájemce o zaměstnání ve Francii má právo zde legálně pracovat a tudíž povinnost platit daně a pojištění. Tím získává nárok na sociální dávky a vyplácení důchodů.

Občané České republiky nepotřebují pro práci ve Francii od 1. 7. 2008 pracovní povolení.

Jejich zaměstnávání se řídí stejnými podmínkami jako zaměstnávání francouzských občanů (Kodex pracovního práva - Code du Travail).


2. Povolení k pobytu a povinná registrace

Český občan může na francouzském území legálně pobývat bez povolení maximálně 3 měsíce. Pro pobyt delší než 3 měsíce si musí vyřídit povolení k pobytu.
O povolení k pobytu (Carte de séjour) si zažádá osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např. nájemní smlouvu). Pokud žadatel přichází do Francie pracovat, předkládá také pracovní smlouvu.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Podmínky jsou na jednotlivých školách různé. Doporučujeme kontaktovat vybranou školu, na které vám poradí, kdy a kam podat přihlášku. Doporučujeme začít vyřizovat všechny záležitosti jeden rok před začátkem vašeho kurzu.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Přijímací řízení a uzávěrky přihlášek se liší od instituce k instituci. Opět doporučujeme kontaktovat v předstihu vybranou školu a zjistit všechny detaily.

Nezapomeňte, že musíte mít velmi dobrou znalost francouzštiny, pokud chcete studovat ve Francii. Zjistěte si, zda je jazyková zkouška podmínkou pro přijetí na vámi vybranou školu.

Některé programy mají speciální přijímací řízení. To se týká např. medicíny, stomatologie, farmacie,  zvěrolékařství.  Pro přijetí na kurz v těchto oborech se musíte přihlásit na příslušné ministerstvo. Ministerstvo je jediná autorita, která má možnost uznat zahraniční kvalifikace v těchto oborech.

 

3. Jaká je výše školného?

Opět velmi různé - zápisné a školné se hodně liší a závisí hlavně na kurzu a typu instituce. Na francouzských univerzitách je školné placeno státem. Zápisné platí studenti a činí minimálně 107 Eur. Průměrné měsíční náklady na studium: 400 - 650 Eur.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Pokud chcete zůstat ve Francii nepotřebuje vízum ani povolení k pobytu. Stačí vám pouze platný občanský průkaz nebo platný pas.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Studenti řádně zapsaní ke studiu na francouzské univerzitě mohou pracovat 19,5 hodin týdně, maximálně 84,5 hodin měsíčně. O prázdninách mohou pracovat na plný úvazek, platí však roční limit 884 hodin. (Studenti v rámci výměnných pobytů nebo v rámci programu ERASMUS během studia pracovat nemohou.)

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

Lze nalézt některé programy vyučované v angličtině.

 

7. Užitečné webové stránky

http://www.france.cz/ - informace o stipendiích a stážích pro studenty i výzkumné pracovníky

www.cnous.fr - informace o studiu ve Francii, přijetí zahraničních studentů

http://www.egide.asso.fr - stránka agentury, která organizuje mezinárodní akademické výměny a stipendia franzouské vlády

http://www.cefres.cz/cz/stipendium-cefres.php - stipendia výzkumníkům, kteří hovoří v oblasti společenských věd

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523