Finsko

Oficiální název: Finská republika, Suomen Tasavalta Republikem Finland (Suomi)

Státní zřízení: parlamentní demokracie
Hlavní město: Helsinky
Rozloha: 338 000 km2
Počet obyvatel: 5,1 milionu
Správní členění: 6 provincií
Úřední jazyk: finština, švédština
Měna: euro
Finsko


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU


1. Pracovní povolení
Finsko nebude nadále aplikovat přechodná období pro volný pohyb pracovníků z nových členských zemí včetně České republiky.

 

2. Povinná registrace

Informace o zaměstnání občana České republiky ve Finsku musí být zaregistrována u finského úřadu práce prostřednictvím registračního formuláře. Informace o zaměstnání může být postoupena k registraci zaměstnavatelem nebo zahraničním pracovníkem. Informace musí být k dispozici finskému úřadu práce do 14 dnů od data zahájení práce. Oznámení není nutné, pokud trvá zaměstnání méně než 14 dnů nebo pokud policie již zaregistrovala zaměstnance k pobytu.

 

3. Povolení k pobytu

Pokud budete ve Finsku pobývat déle jak 3 měsíce, musíte se zaregistrovat k pobytu na místní policii. Na základě předložené žádosti obdržíte písemný certifikát o registraci.

K žádosti potřebujete:

- Základní informační formulář (k dostání na odděleních místní policie)
- Informace od zaměstnavatele o délce pracovního kontraktu
- Informace o finančních prostředcích k pobytu
- Fotografii
- Pas nebo občanský průkaz
- Ostatní dokumenty požadované finskými úřady

Studenti, kteří ve Finsku navštěvují školu a au-pair z členských zemí EU povolení k pobytu ve Finsku nepotřebují. Pokud jejich pobyt přesáhne 90 dnů, jsou povinni se registrovat u místně příslušného oddělení Finské policie.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1) Univerzity ve Finsku

 

Ve Finsku působí 20 univerzit a celkový počet jejich studentů přesahuje 170 000. Deset z těchto vysokých škol jsou tradiční univerzity, které nabízejí řadu různých oborů studia, a deset se oborově specializuje. Tři z těchto specializovaných univerzit se zaměřuji na ekonomii a řízení podniku, tři další jsou technické univerzity a čtyři jsou umělecké akademie.

 

 

2) Formy studia

 

Studium v bakalářských studijních programech univerzit trvá minimálně tři roky a tyto programy se nabízejí ve všech oborech s výjimkou technických věd a lékařství.

 

Magisterské studijní programy jsou koncipovány na dobu minimálně pěti let prezenčního studia (nebo dvou let po absolvování bakalářského studijního programu).

 

V oblasti všeobecného lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství se vyšší akademická hodnost nazývá licenciát a její získání vyžaduje 5–6 let prezenčního studia.

 

V ostatních oborech představuje licenciát nepovinny předstupeň k doktorskému titulu a získat ho mohou absolventi magisterských studijních programů. Prezenční studium vedoucí k licenciátu trvá přibližně dva roky.

 

Získání doktorského titulu vyžaduje přibližně čtyřleté prezenční studium po udělení magisterského titulu nebo přibližně dvouleté studium po získání licenciátu v jiných oborech

studia.

 

Absolventi studia všeobecného lékařství, zubního lékařství a veterinárního lékařství, kteří jsou již držiteli licenciátu, se mohou přihlásit ke studiu, které vede ke specializovanému vyššímu akademickému titulu. Ten se uděluje po absolvování 3 až 6 let specializačního

studia.

 

Vzdělávání dospělých poskytuji na univerzitách jejich střediska dalšího vzdělávání. První z nich byla založena v 70. letech 20. století.

 

3) Požadavky na přijetí

 

Přijatí mohou byt i uchazeči, kteří absolvovali školní Vzdělávaní v jiné zemi, za předpokladu, že jejich kvalifikace zakládá způsobilost k odpovidajicimu vysokoškolskému studiu v dané zemi.

 

Uchazeč může v jednom akademickém roce přijmout jen jedno místo ve vysokoškolském

studijním programu vedoucím k získání titulu, tj. místo ve studijním programu univerzity, který vede k nižší nebo vyšší akademické hodnosti, nebo ve studijním programu polytechniky, který vede k příslušně kvalifikaci.

 

Univerzity si samy vybírají své studenty a rozhoduji o počtu studentů přijímaných ke studiu jednotlivých oborů v souladu se schválenou cílovou kvótou absolventů. Kvóty jsou stanoveny během vyjednávaní o počtu studentů mezi Ministerstvem školství a univerzitami.

 

Protože množství uchazečů značně převyšuje počet volných míst, univerzity používají při výběru studentů různá kriteria. Přijímači zkoušky vytváří daná univerzita, fakulta nebo katedra za účelem zhodnoceni motivace uchazeče, vhodnosti výběru oboru a způsobilosti uchazeče k jeho studiu. Tyto zkoušky často vycházejí z předepsané literatury. Probíhat mohou i pohovory nebo zkoušky na základě vypracovaných materiálů a od uchazečů se může požadovat i to, aby prokázali své dovednosti (např. při přijímaní do uměleckých akademií).

 

4) Poplatky spojené se studiem, finanční pomoc studentům

Vysokoškolské vzdělávání se na univerzitách poskytuje zdarma. Účastnici pregraduálního studia (tj. studenti v bakalářských a magisterských studijních programech) platí každoročně nevelký člensky poplatek studentskému svazu; na oplatku máji narok na slevu na stravování, na zdravotnické služby a na jiné sociální výhody. Pro postgraduální studenty je tento poplatek dobrovolný.

 

 

5) Užitečné webové stránky

http://www.opintoluotsi.fi/en-GB/ - stránka pro cizince, kteří chtějí studovat ve Finsku, odkazy na vzdělávací instituce, studium v angličtině

 

http://www.cimo.fi - vzdělávání, programy univerzit, stipendia

 

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523