Polsko

Oficiální název: Rzeczpospolita Polska (Polská republika)

Rozloha: 312 683 km2

Počet obyvatel: 38 116 000

Hlavní město: Warszawa

Úřední jazyk: polština

Měna: 1 zlotý (PLN) = 100 grošů

Polsko

 


ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU


1. Pracovní povolení
Polsko nezavedlo vůči České republice žádná přechodná opatření, takže o pracovní povolení není třeba žádat.

2. Povinná registrace
Zaměstnavatel není povinen českého pracovníka nikde registrovat. Taktéž ani samotný český pracovník se nemusí registrovat u žádného polského úřadu. Vztahuje se na něj pouze povinnost v bodu 4. Povolení k pobytu.


3. Povolení k pobytu
Kdokoliv, kdo se zdržuje v Polsku déle než tři dny, musí vyplnit registrační hlášení o pobytu na Místním úřadě. Pokud cizinec bydlí v hotelu, učiní tak za něj hotelový personál. V případě, že si cizinec pronajme byt či dům, hlásí jeho pobyt domovník - majitel bytu či domu.

 

Pokud se občan EU rozhodne pracovat v Polsku a zůstane zde déle než 3 měsíce, musí požádat o povolení k pobytu nebo povolení k dočasnému pobytu. To neplatí, pokud vykonává nebo se chystá vykonávat práci, svobodné povolání či podnikání se zachováním místa stálého bydliště ve své zemi, do které se aspoň jednou týdně vrací.

 
Žádost se podává na vojvodském úřadě (obdoba krajského) v místě polského bydliště. Po získání povolení žadatel obdrží kartu občana EU a jeho případní rodinní příslušníci doklad o pobytu. Rodinní příslušníci jsou zde manžel/ka, děti a osoby v péči rodičů do 21 let a příbuzní v přímé linii žijící ve společné domácnosti. Za každý dokument se platí 30 PLN. Povolení k pobytu nebude vydáno, pokud žadatel bude zátěží pro polský sociální systém, tedy nemá zajištěnou práci ani jiné příjmy k živobytí. Povolení se vydává na 5 let a bývá prodlužováno opět o pětileté období.

 

Pokud žadatel pracuje nebo se chystá pracovat po dobu do 12 měsíců, nebo chce studovat, nebo hledat práci (na maximální dobu 6 měsíců), požádá o povolení k dočasnému pobytu. To je rovněž platné pro jeho rodinné příslušníky, kteří v Polsku také mohou pracovat. U studentů pak pouze pro nejbližší rodinu - manžel/ka, děti. Student se kromě výše zmíněného musí prokázat dokumentem o studiu, zdravotním pojištěním a dostatečnými finančními prostředky na dobu studia. Vztahují se pak na něj stejná práva a povinnosti jako na studenta polského.


Po vydání dokladů je nutné se přihlásit k pobytu na obecní úřad, kde je třeba uvést osobní data a předložit kartu pobytu, doklad nebo povolení k pobytu. Cizinci přihlášení na trvalý pobyt nebo pobyt trvající více než 2 měsíce, stejně jako cizinci se sociálním či zdravotním zajištěním v Polsku dostanou identifikační číslo PESEL.

Pokud cizinec nemá zájem v Polsku pracovat, ale například jen cestuje, potřebuje platný pas občana EU/EEA a žádné další formality nejsou nutné.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Zahraniční studenti musí kontaktovat přímo vybranou vysokou školu, aby zjistili přesné informace o podmínkách potřebné pro přijetí.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Při žádosti o přijetí na vysokou školu je nutné doložit ukončené středoškolské vzdělání. Přijímací zkoušky jsou v kompetenci každé školy, které si sami určují podmínky přijímání nových studentů a termíny přijímacích zkoušek.

 

3. Jaká je výše školného?

V Polsku se za studium na státních vysokých školách neplatí. Platí se pouze vstupní poplatek při podávání přihlášek (které ale nesmí přesáhnout minimum vypsané polským Ministerstvem školství) a v případě opakování stejného kurzu.   Většina vysokoškolských institucí však pořádá placené nadstavbové večerní kurzy.
Na soukromých vysokých školách se platí mnohem vyšší školné. Některé školy ale nabízí vlastní stipendia.


Náklady na bydlení na kolejích se pohybují od 140 do 200 Euro měsíčně. Za jednolůžkové pokoje se platí 50 – 80 Euro týdně (záleží na standardu).

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne. Občan EU je brán stejně jako občan Polské republiky. Po započetí studia je třeba legalizovat pobyt v Polsku. Při pobytu delším než 3 měsíce je nutné zažádat o dočasné povolení k pobytu. Povolení k pobytu pro studenty se uděluje na 1 rok a lze ho získat na Odboru zahraničních vztahů na Úřadu Vojvodství.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano. Se studentským povolením pobytu je možné pracovat bez omezení.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

V současné době již nabízí stadium v angličtině poměrně velké množství vysokých škol.

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523