Nizozemí

Oficiální název: Nizozemsko
Rozloha: 41 500 km²
Státní zřízení: Konstituční monarchie
Počet obyvatel: 16 357 000 (rok 2007)
Hl.město: Amsterdam
Administrativní členění: 12 provincií
Úřední jazyk: Holandština
Národnostní složení: Vedle většiny Nizozemců zde žije menšina Němců, Turků a Frísů.
Měna: EURO
Náboženství: 30% katolíků, 21% protestantů, 6% muslimů
Nizozemí

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Nizozemí rozhodlo při vstupu České republiky do Evropské unie zavést přechodná období pro volný pohyb pracovníků. Zavedení tohoto opatření bylo v dubnu 2007 nizozemskou vládou přehodnoceno a Nizozemí od 1. 5. 2007 plně otevřelo svůj pracovní trh pracovníkům z České republiky resp. občanům osmi zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko) přistupujících k Evropské unii dne 1. 5. 2004. Občané České republiky požívají stejná práva jako občané Nizozemí v oblasti pracovních podmínek, mzdových podmínek, přístupu ke vzdělání, bydlení a sociálnímu zabezpeční včetně práva na členství v odborových organizacích. Během pobytu za účelem zaměstnání v Nizozemí občané České republiky s platností od 1. 5. 2007 nepotřebují pracovní povolení.

 

Pokud chcete v Nizozemí pracovat, budete potřebovat osobní registrační číslo BSN – Burger Service Nummer. Toto číslo získáte na místním finančním úřadě a jeho přidělením budete registrováni v místním systému sociálního zabezpečení a daní.

 

2. Povolení k pobytu a povinná registrace

Jako občan Evropské unie nepotřebujete povolení k pobytu. Pokud chcete v Nizozemí pobývat déle než tři měsíce, je třeba se zaregistrovat u městského/obecního úřadu v místě bydliště. Tuto povinnost mají i občané Nizozemí, kteří se stěhují na jiné místo v zemi.


K registraci na městském/obecním úřadě budete potřebovat:
- rodný list,
- platný cestovní pas,
- doklad o místě bydliště v zemi.


Stejný postup platí i pro vaše rodinné příslušníky, kteří s Vámi pobývají na území Nizozemí.

 

Jak už bylo řečeno výše, občana EU/ČR v Nizozemí nepotřebuje povolení k pobytu, ale pro pobyt delší než 3 měsíce, byste se měli registrovat u nizozemské Imigrační a naturalizační služby (IND) s uvedením účelu pobytu. Stejné pravidlo platí i pro vaše rodinné příslušníky, pokud jsou občany země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Pokud váš pobyt v Nizozemí nemá přesáhnout dobu 3 měsíců, není registrace potřeba.

 

Při registraci u Imigrační a naturalizační služby budete prokazovat:
- účel pobytu,
- skutečnost, že jste zdravotně pojištěni.

 

Registrace má neomezenou platnost a je zdarma.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Typy vysokých škol

Nizozemský školský systém se vyznačuje velmi vysokým podílem soukromých škol (přes 70%). V Nizozemsku funguje dvojí systém vysokého školství - akademické vzdělávání (univerzity) a profesní vysokoškolské vzdělávání (profesní vysoké školy).

 

2. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihlášky se zasílají přímo na danou školu. Na webech jednotlivých univerzit najdete datum uzávěrek i jak se přihlásit. 

 

3. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

V Nizozemí musí uchazeč o bakalářské, magisterské nebo doktorandské studium splňovat základní podmínky týkající se jazykových znalostí a předchozího vzdělání.

 

4. Jaká je výše školného?

Vysokoškolské vzdělávání není zdarma. Školné pro studenty bakalářských, magisterských a  doktorandských kurzů je různé, informace lze najít na stránkách jednotlivých škol.

 

5. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne, občané ČR nepotřebují v Nizozemí vízum. Další informace viz výše.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

Každá univerzita vyučuje některé kurzy v angličtině.

 

7. Užitečné webové stránky

http://netherlandsembassy.cz – Velvyslanectví nizozemského království v ČR, stipendia

http://nuffic.nl – oranizace pro mezinárodní spolupráci v oblasti vyššího a vysokoškolského vzdělávání – veškeré informace o studiu v Holandsku, vízová povinnost atd.

http://www.internationalstudents.nl/ - pro zahraniční studenty v Nizozemí

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.euroskop.cz

 


anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523