Litva

Oficiální název: Lietuvos Respublika
Rozloha: 65 200 km2
Státní zřízení: republika
Počet obyvatel: 3 592 561 (r. 2005)
Hlavní město: Vilnius
Administr. členění: 44 regionů a městských obvodů
Úřední jazyk: litevština
Měna: livetvský litas
Náboženství: katolíci 80%, pravoslavné
Národ. složení: Litevci 83%, Rusové 6%, Poláci 6%
Litva


                            

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

1. Pracovní povolení
Po 1. květnu 2004 již nemusíte jako český občan žádat o pracovní povolení. Můžete si hledat práci a účastnit se konkurzů za stejných podmínek jako občané Litevské republiky.

2. Povinná registrace a povolení k pobytu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Litvy víza. K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Pokud si budete hledat v Litvě práci, můžete zde pobývat další 3 měsíce bez povolení. Před překročením této doby je třeba zažádat o tzv. EC residence permit.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihlášku posílejte přímo na vybranou univerzitu. O uzávěrce pro zasílání přihlášek se také informuje přímo na škole. Pozor, uzávěrka pro jednotlivé obory se může lišit i v rámci jedné univerzity.

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Požadavky pro přijetí jsou: odpovídající dosažená kvalifikace (např. pro magisterské studium výpočetní techniky je potřeba bakalářský titul z výpočetní techniky nebo příbuzného oboru) a schopnost studovat v angličtině.

 

3. Jaká je výše školného?

Na lotyšských vysokých školách se platí školné, které se liší podle oblasti studia. Školné se pohybuje mezi 700 až 1 800 Lats, což je 1 000 až  2 500 Euro.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne. Pokud chcete zůstat v Lotyšsku více než 90 dní v rámci 6 měsíců, potom se musíte zaregistrovat na úřadě PMLP (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde). Při vstupu do země musíte mít platné zdravotní pojištění (jeho platnost není pokaždé zkoumána, ale mohl by to být důvod odmítnutí vstupu do země).

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Občané ČR můžou v Lotyšsku bez omezení pracovat.

 

6. Je možné studovat obor v angličtině?

Ano, informace lze získat na jednotlivých školách.

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523