Itálie

Hlavní město: Řím
Počet obyvatel: 58 751 71

Rozloha: 301 338 km² 
Správní členění: 20 regionů, 103 provincií
Měna: Euro
Úřední jazyk: Italština, v oblastech se zvláštní autonomií také němčina (Trentino Alto Adige), slovinština (Friuli – Venezia Giulia), francouzština (Valle d’Aosta)

Itálie


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Občané České republiky mohou od 27. července 2006 na území Itálie pracovat bez pracovního povolení.  

 

2. Povinná registrace a povolení k pobytu

Od 11. dubna 2007 nemusí občané členských států Evropské unie, kteří chtějí v Itálii pobývat déle než tři měsíce (90 dní), žádat o povolení k pobytu.

Občané EU, kteří pobývají na území Itálie déle než tři měsíce však mají povinnost během těchto tří měsíců nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (iscriversi all'anagrafe del Comune di residenza). Tato registrace je zpoplatněna €14,62.

Při hlášení pobytu je potřeba na obecním úřadě předložit:
- doklad totožnosti (pas, občanský průkaz - se strojově čitelnými údaji, vydávaný od poloviny roku 2000)

- pracovní smlouvu či doklad o studiu či doklad opravňující k podnikatelské činnosti

- v případě, že nebudete v Itálii pracovat, podnikat nebo studovat (budete například doprovázet svého pracujícího manžela/manželku, rodiče, atp.), musíte předložit doklad potvrzující dostatek finančních prostředků k životu v Itálii a doklad o zdravotním pojištění.


Dostatek finančních prostředků se posuzuje dle počtu osob v domácnosti:
€ 5.061,68 - samostatně žijící žadatel nebo žadatel a 1 rodinný příslušník*

€10.123,36 - žadatel a 2 rodinní příslušníci nebo žadatel a 3 rodinní příslušníci

€15.185,04 - žadatel a 4 a více rodinných příslušníků


* rodinným příslušníkem se rozumí nezaopatřený/á manžel/manželka, neplnoleté děti, další nezaopatření příbuzní manžela/manželky po vzestupné i sestupné linii, kteří s žadatelem žili v České republice a byli na žadatele finančně odkázáni.

Rodinný příslušník občana EU, který není občanem EU, musí nadále žádat o povolení k pobytu (la carta di soggiorno) na oddělení místní cizinecké policie (Questura). La Carta di soggiorno je platná 5 let od data vydání. Po jejím vydání může rodinných přílušník, který není občanem EU, nahlásit svůj pobyt na místním obecním úřadě (inscriversi all´anagrafe del Comune di residenza).

 

 

PODMÍNKY STUDIA


1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Pro studium na italské škole musíte splnit dvě základní podmínky: požadované vzdělání a dobrou znalost italštiny. Informace o bakalářských a magisterských programech najdete na stránkách ital. ministerstva školství a ministerstva zahraničí,  informace získáte přímo také na samotných univerzitách. Pro informace o doktorandském studiu kontaktuje přímo zahraniční oddělení vysoké školy, na které máte zájem studovat.

Italský univerzitní sektor tvoří 83 univerzitních institucí (53 státních a 17 nestátních univerzit, 2 univerzity pro cizince, 3 postgraduální univerzity a 3 dálkové univerzity)

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?
Na většině univerzit musíte složit jazykovou zkoušku z italštiny a přijímací zkoušky jako italští studenti (pro přesné informace kontaktujte přímo vámi vybranou školu).

 

3. Jaká je výše školného?

V Itálii se platí na všech vysokých školách školné: průměrná výše školného je 850 až 1 000 Euro za rok, přesná výše se však u jednotlivých univerzit liší. Soukromé univerzity jsou mnohem dražší.

Průměrné měsíční náklady na studium: 517 Eur.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Ne, studentské vízum nepotřebujete.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Hodně italských studentů má při studiu práci na částečný úvazek, aby měli dostatek finančních prostředků.


8. Informace o stipendiích

Informace o stipendiích i finanční pomoci, na které mají mezinárodní studenti stejný nárok jako studenti domácí. Kontaktujte tedy univerzitu, na které plánujete studovat, a zjistěte, jaké zdroje máte k dispozici.

 

9. Užitečné webové stránky

http://www.fondazionerui.it - stránky CIMEA (informačního centra pro mobilitu)

http://www.study-in-italy.it – stránky pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat v Itálii

http://www.murst.it - Ministerstvo univerzit, vědeckého a technologického výzkumu

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523