Irsko

Oficiální název: Irsko (irsky Éire, anglicky Ireland)
Irsko je ostrovní zemí
Celková rozloha ostrova: 84 421 km²
Irská republika: 70 282 km²
Severní Irsko: 14 139 km²
Státní zřízení: republika s dvoukomorovým parlamentem
Hlavou Irska je prezident
Hlavní město: Dublin - Baile Átha Cliath (1,1 mil. obyvatel)
Počet obyvatel: 4 234 925
Úřední jazyk: angličtina a irština
Nejvíce používaná je angličtina, znalost tohoto jazyka je nutná i pro získání práce.
Náboženství: katolické (94%), anglikánské (4%)
Měna: Euro
Irsko

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

 

1. Pracovní povolení

Irská republika neuplatňuje žádná omezení přístupu na trh práce pro občany České republiky.

Pro získání práce v Irsku tedy nebudete potřebovat pracovní povolení. Občané EU, EHP (Evropský hospodářský prostor) a Švýcarska mají právo pracovat v Irsku bez pracovního povolení (vyjma občanů Bulharska a Rumunska) a ohledně mzdy a pracovních podmínek mají stejná práva jako občané Irska.

 

2. Povinná registrace

Každý, kdo v Irsku hledá práci, musí zažádat o irské číslo PPS (Personal Public Service). Chcete-li získat toto číslo, obraťte se na místní oddělení Ministerstva sociálních a rodinných věcí.

 

3. Povolení k pobytu 

Pokud přijedete do Irska na dobu delší než 3 měsíce, musíte si zažádat o povolení k pobytu. Vaší žádost vyřídí v Dublinu  kancelář registrace cizinců (The Aliens Registration Office), v ostatních oblastech místní policejní stanice (the local Garda Síochána District).

Při žádosti o povolení k pobytu budete potřebovat platný cestovní pas nebo občanský průkaz, fotografii a vyplněnou žádost, kde část potvrdí zaměstnavatel (v případě pobytu za účelem zaměstnání).


Dále na základě toho, jestli jste student, podnikatel, důchodce, zájemce o zaměstnání atd. doložíte ještě různé dokumenty (například potvrzení o zdravotním pojištění).
Povolení k pobytu je možné prodloužit, opět na příslušné instituci. Je platné na 5 let.
Pro rodinné příslušníky (manžel/manželka, děti do 21 let nebo starší nezaopatřené děti a nezaopatření rodinní příslušníci manžela/manželky) pracovníka platí, že mají stejná pobytová práva jako pracovník sám, bez ohledu na to, jakou mají národnost. Zde je nutné doložit kromě osobních dokladů (pas) i doklad potvrzující příbuznost (oddací list) nebo potvrzující to, že jsou nezaopatření rodinní příslušníci.

Studenti
Pro pobyt za účelem studia doložíte prohlášení, že máte vlastní prostředky (i pro rodinu), abyste se nestali zátěží pro sociální systém. Důležité je také doložit zdravotní pojištění. Pokud budete v zemi méně jak 3 měsíce, nemáte žádné ohlašovací povinnosti.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1. Jak se přihlásit na vysokou školu?

Přihlášky na bakalářské kurzy se podávají centrálně přes Central Applications Office. Přihlášky na magisterské a doktorandské kurzy se podávají přímo na univerzitu. CAO vydává každý rok brožurku (lze ji stáhnout i z jejich webu), ve které informují o všech vysokoškolských kurzech nabízených přes jejich systém.

Uzávěrka pro zasílání přihlášek je většinou každoročně 1. února v 17:15 hod., pozdní přihlášky mohou být zaslány do 1. května 17:15 hod. stejného roku.

 

 

2. Jaké jsou požadavky při přijímacím řízení? Je vyžadována jazyková zkouška?

Studenti jsou na vysoké školy přijímáni podle známek z irského maturitního vysvědčení. Pokud jste studovali střední školu v jiné zemi než Irsku, musíte nejprve zjistit, zda je vaše kvalifikace adekvátní a zda vám zajistí místo na irské vysoké škole. Dříve než podáte přihlášku, kontaktujte přímo vysokou školu, na které chcete studovat, a zajímejte se o uznávání vaší kvalifikace.

Výuka na vysokých školách probíhá v angličtině (některé školy také vyučují v irštině), takže musíte prokázat dobré znalosti angličtiny dříve než bude přijati na kurz. Požadavky jednotlivých škol se liší, ale většinou požadují jazykovou zkoušku, např. TOEFL nebo ekvivalent.

 

3. Jaká je výše školného?

Občané EU neplatí na irských státních univerzitách a technologických institutech žádné školné. Musíte však samozřejmě počítat s registračním poplatkem a poplatkem za zkoušky.

Pokud se rozhodnete studovat na irské soukromé vysoké škole, budete muset platit roční poplatky. Ty se na jednotlivých soukromých školách liší. 

Průměrné měsíční náklady na studium: 550 - 700 Eur.

 

4. Musí mít občané ČR (studentské) vízum, aby zde mohli studovat?

Studenti z ČR nepotřebují pro studium v Irsku vízum.

 

5. Je možné studovat a zároveň pracovat?

Ano, můžete studovat i pracovat a nepotřebujete k tomu pracovní povolení.

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.eurodesk.cz

 

 

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523