DÁNSKO

Oficiální název: Dánské království
Státní zřízení: konstituční monarchie
Hlavní město: Kodaň

Rozloha: 43 098 km2
Počet obyvatel: 5,3 milionu
Správní členění: 5 krajů (regioner) a 98 komun (kommuner)
Úřední jazyk: dánština
Měna: dánská koruna, 1 DKK = 100 øre

 

K Dánskému království patří dvě autonomní oblasti: Faerské ostrovy a Grónsko.

Dánsko


 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O POBYTU

1. Pracovní povolení

Pracovní povolení nebude od 1. 5. 2009 vyžadováno od občanů České republiky, kteří chtějí v Dánsku pracovat.

 

2. Povinná registrace
EU registrační certifikát

Občané České republiky, pokud chtějí v Dánsku pracovat, musejí žádat o EU registrační certifikát u místních úřadů do 3 měsíců po jejich příjezdu do Dánska. Žádost se podává u Regional State Administration osobně, někdy je vyžadována předchozí domluva návštěvy.

Předkládáte:
- pas nebo jiný platný cestovní doklad
- 1 x fotografii pasového formátu (občané mimo EU  předkládají 2 fotografie)

- dokumentaci vztahující se k účelu vašeho pobytu, např.:
- placené zaměstnání: prohlášení zaměstnavatele (příloha A formuláře žádosti) nebo pracovní smlouvu
- studenti: dokumentaci ke vzdělávacímu programu (program s nárokem na podporu na základě zákona o státním vzdělávacím fondu)
- prokázání dostatečných prostředků pro pobyt: dokumentaci o prostředcích k financování vašeho pobytu, např. výpis z bankovního účtu.
- rodinný příslušník: dokumentaci prokazující úzkou vazbu na občana EU ve formě oddacího listu a/nebo rodného listu

 

Národní registr obyvatel (Civil Registration Sytem, dále jen CRS)

Jestliže chcete zůstat v Dánsku více jak 3 měsíce, měli byste se zaregistrovat do registračního systému obyvatel u místního úřadu v místě vašeho bydliště v Dánsku. Měli byste tak učinit hned po příjezdu do Dánska, i když je možné pobývat v Dánsku až 6 měsíců bez registrace do CRS. Registraci do CRS můžete provést u servisního střediska pro občany u místních územních úřadů.

 

3. Povolení k pobytu
Občané EU/EHP a Švýcarska mohou pobývat v Dánsku na základě pravidel EU o volném pohybu osob a služeb. Pro pobyt delší jak 3 měsíce nebo v případě hledání práce delší jak 6 měsíců se musíte zaregistrovat u Regional State Administration. Žádost o EU residence certificate musí být předložena do 3 měsíců od vstupu do země. Občané EU/EHP musí být schopni prokázat svou národnost a pokud cestují do Dánska potřebují pas nebo jiný identifikační průkaz.

 

 

PODMÍNKY STUDIA

 

1) Školné na VŠ

Primární a nižší sekundární vzdělávání je na obecních veřejných školách poskytováno zdarma. Soukromé školy vybírají školné, které u neinternátních škol činí v průměru 12 tisíc DKK za rok. Na provozu uznaných soukromých škol se do značné míry finančně podílí vláda.

 

2) Nabídka VŠ

Vysokoškolské vzdělávání v Dánsku zahrnuje akademické programy i bohatou nabídku kratších, neakademických programů. Dánský vysokoškolský systém je na vysokém stupni vývoje. V jeho rámci se rozlišuje mezi univerzitami, technickými vysokými školami a dalšími vysokoškolskými institucemi. Nabídka programů zahrnuje programy krátkého cyklu (do tří let), středně dlouhé programy (tři až čtyři roky) a dlouhé studijní programy (více než čtyři roky). Lze získat bakalářský, magisterský či doktorský.

 

3) Možnosti studia

Mezi ČR a Dánskem probíhají na velmi slušné úrovni výměnné pobyty studentů.

 

4) Informace o dánských VŠ

Informaci o dánských vysokých školách získáte např. na webu Dánské rektorské konference. Jednotlivé školy mají různé kvalifikační a jazykové podmínky pro přijetí ke studiu. Nejvýznamnější dánskou vysokou školou je univerzita v Kodani, kvalitní je i univerzita v Aarhusu. Vysokou úroveň výuky má také Dánská technická univerzita v kodaňské části Lyngby.

 

5) Užitečné webové stránky

http://www.ciriusonline.dk/eng/studyprog/ - přehled programů nabízených v angličtině

http://www.uvm.dk - informace o vysokém školství – dánské ministerstvo vzdělávání

 

Použité zdroje:

www.eures.cz

www.euroskop.cz

www.mzv.cz

anketa

Spolupracujete při své práci se zahraničními institucemi?


(470)

(41)

(12)
Celkem hlasů: 523